Kod Plavnika pronađena živa periska

Autor: B.O. Objavljeno: 02.12.2021. 🕜 09:10 Lokacija: Rijeka

Prozirna i krhka mlada periska dobila je ime Morana

Javna ustanova Priroda i Prirodoslovni muzej Rijeka u suradnji s ronilačkim centrom Pelagos iz Njivica počeli su s akcijama sakupljanja kolektora ličinki periski na području akvatorija Primorsko-goranske županije. 

Najprije su kolektori, tj. rahle plastične mrežice usidrene uz morsko dno pomoću plutača, podignuti s lokaliteta Njivice na otoku Krku. Na toj lokaciji nije, nažalost, pronađena niti jedna mlada periska. A to je izazvalo sumnju da su vjerojatno sve periske u akvatoriju Primorsko-goranske županije podlegle još nedovoljno protumačenom masovnom pomoru koji se okomio na ovu plemenitu i najkrupniju vrstu školjkaša diljem Sredozemnog mora

Pošast koju, čini se, uzrokuju parazitski mikroorganizmi (osnovni je uzrok ugibanja pogubno djelovanje parazitskog mikroorganizma iz skupine truskovaca – mikrosporidija te nekih vrsta patogenih bakterija čemu je možda doprinijelo i globalno zagrijavanje mora), okomila se bespoštedno na ovu endemičnu vrstu Sredozemnog mora i Jadrana, izvijestila je Primorsko-goranska županija

Periske su čak i prije pojave pomora bile ugrožene, a sve zbog nerazumnog djelovanja čovjeka. Masovno su je izlovljavali, najviše turisti, kao atraktivan suvenir. Zbog toga su gotovo iščezle da bi se nekoliko godina prije pojave masovnog pomora vratile i bile ponovno zapažene u većem broju i na mnogim lokalitetima duž obala Primorsko-goranske županije (ali i drugdje na Jadranu).

 

Masovni pomor 

S početnim naznakama masovnog ugibanja, najprije u zapadnom Sredozemlju 2016., a zatim i u Jadranu 2019. godine, JU Priroda uključila se u akciju prikupljanja podataka o plemenitoj periski u okviru projekta očuvanja plemenite periske (Pinna nobilis) u sjevernom dijelu Jadrana kojeg koordinira Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a sufinanciraju Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) i Primorsko-goranska županija. Izrađen je prigodni letak kako bi se ljude senzibiliziralo za problematiku periski i potaklo na opažanja i dojavljivanje podataka. 

Nakon što se masovni pomor nezaustavljivo raširio cijelim akvatorijem Jadranskog mora, započeo je projekt spašavanja periski u Jadranu, a u akcije provjere lokaliteta sa živim jedinkama, koje su dojavljivali volonteri-ronioci ili obični ljudi koji su zamjećivali potencijalno žive jedinke, uključili su se aktivno i ronioci s područja akvatorija Primorsko-goranske županije. 

Djelatnici JU Priroda ronili su na svim dojavljenim lokacijama, no nažalost, sve pregledane jedinke periski, nakon ponovljenih zarona pronađene su uginule.

 

Najjužnija lokacija 

Prilično neočekivano, posljednjeg dana studenog, tijekom pregledavanja kolektora na lokalitetu Plavnik, došla je ohrabrujuća vijest – pronađena je jedna živa juvenilna jedinka! Ovo je najjužnija lokacija u sjevernom dijelu Jadrana gdje je pronađena živuća mlada jedinka te iako malena, prozirna i krhka, velika svega 1,5 cm ipak budi nadu u borbi ove vrste za preživljavanje. 

U pronalasku su svoju ulogu odigrali i stručnjaci Prirodoslovnog muzeja Rijeka čija je zadaća u ovom projektu prikupljanje i određivanje biološkog materijala koji se tijekom razdoblja ležanja u moru nahvatao na mrežicama kolektora, ali i vrijednih volontera te ronioca iz centra Pelagos koji su zajednički marljivo pregledavali kolektore. 

Pronađena mlada periska dobila je ime Morana po volonterki koja ju je uočila u kolektoru izvađenom s lokacije akvatorija otoka Plavnika. 

"Djelatnici JU Priroda žurno su prevezli mladu perisku u Akvarij Pula koji ulaže velike napore kako bi ostvario preživljavanje pronađenih živih periski u ex situ uvjetima (tj. izvan staništa, u strogo kontroliranim uvjetima akvarija), čime bi se omogućilo očuvanje genetske raznolikosti i moguće ponovno naseljavanje periski u prirodu", objavljeno je na stranicama Primorsko-goranske županije.

TAGOVI