Kompostana Herešin i prije roka

Autor: B.O. Objavljeno: 17.11.2021. 🕜 08:27 Lokacija: Koprivnica

Kompostana je u probnom radu polučila očekivane rezultate, kaže Robertina Zdjelar

Izgradnja Kompostane Herešin bit će završena i prije planiranog roka, istaknuto je jučer na završnoj konferenciji projekta Dogradnja, unapređenje i opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada u kojem se provodi tehnološki proces kompostiranja u Herešinu

Od početne pa do završne konferencije proteklo je svega godinu dana, objavljeno je na stranicama koprivničke gradske komunalne tvrtke Komunalac.

"Ideja je bila naći rješenje za otpad koji je najiskoristiviji, a to je biootpad, da se na kućnom pragu sakuplja, i da ga se tehnološki ubrzano i u kvalitetnim uvjetima preradi u kompost", izjavila je voditeljica projekta Robertina Zdjelar, dodajući kako je cilj projekta smanjenje količine otpada koja se odlaže na odlagalište. 

Taj projekt bi, prema ugovoru, trebao završiti 4. siječnja 2022. godine. Međutim, vrlo vjerojatno će biti završen još u ovoj godini. 

"Ishodili smo uporabnu te dozvolu za gospodarenje otpadom, kompostana je u probnom radu polučila očekivane rezultate. Iduća godina je referentna u kojoj pravdamo cijeli kapacitet od devet tisuća tona prerađenog biootpada", pojasnila je.

 

Pravilno odvajanje 

Zamjenica gradonačelnika Koprivnice Ksenija Ostriž je kazala kako je koprivnička priča oko razdvajanja otpada krenula još davno prije, s izgradnjom pročistača otpadnih voda, a s bio kompostanom dodan je još jedan važan dio u priču o odvajanju otpada. 

"Dokazali smo da je moguće urediti projekte odlaganja otpada u kratkom vremenu, da ne treba za nešto 10 do 15 godina, a da bude prihvatljivo za okoliš i ljude", rekla je. 

Projekt je sufinanciran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Vrijednost projekta je 14,3 milijuna kuna, od čega je devet milijuna kuna prihvatljivih troškova. 

Osim dogradnje i opremanja kompostane, projekt uključuje i obrazovne aktivnosti kako bi se povećala svijest građana o potrebi pravilnog odvajanja korisnog otpada te smanjenju količina otpada koji se odlaže na odlagalište.

TAGOVI