Kreće sanacija Sovjaka

Autor: B.L. Objavljeno: 09.04.2018. 🕜 11:59 Lokacija: Zagreb

Posao će se dodijeliti izravno

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike pokrenulo je 5.4.2018. godine postupak izravne dodjele za projekt 'Sanacija lokacije visokoonečišćene opasnim otpadom - jama Sovjak' u okviru Operativnog programa 'Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.' Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na 377,27 mil. kuna, od čega je 320,60 mil. kuna (85%) osigurano iz Kohezijskog fonda, a 56,57 mil. kuna iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Korisnik projekta je FZOEU - Sektor za fondove Europske unije, a rok u kojem korisnik treba dostaviti prijavu sustavom eFondovi je 5.5.2018. godine, nakon čega se provodi postupak dodjele bespovratnih sredstava, koji završava donošenjem Odluke o EU financiranju, objavio je MZOE.

TAGOVI