Krk na putu prema certifikatu 'zero waste'

Autor: B.O. Objavljeno: 08.07.2022. 🕜 13:15 Lokacija: Krk

Na tom otoku se već danas uspješno odvaja oko 62 posto otpada

Godinu dana od stjecanja statusa kandidata za certifikat 'zero waste', sedam jedinica lokalne samouprave na otoku Krku unaprijedilo je svoje sustave gospodarenja otpadom i stiglo bliže tom prestižnom certifikatu najboljih praksi u Europskoj uniji. 

Tim je povodom danas održana konferencija za medije na Krku na kojoj su predstavnici Zelene akcije i komunalne tvrtke Ponikve eko otok Krk predstavili dosadašnje rezultate i daljnje planove. Iako je već godinama u vrhu najuspješnijih sredina u gospodarenju otpadom u Hrvatskoj, otok Krk konstantno teži novim uspjesima na korist građana i okoliša. 

Stoga je tvrtka Ponikve eko otok Krk, u ime Grada Krka te općina Omišalj, Vrbnik, Baška, Dobrinj, Punat i Malinska - Dubašnica, prošle godine usvojilo međunarodnu Zero Waste strategiju. Ona je utvrdila ambiciozan cilj od 70 posto odvojenog prikupljanja otpada te provođenje aktivnosti smanjenja, ponovne uporabe, recikliranja i kompostiranja.

Nakon utvrđivanja ciljeva, sa Zelenom akcijom, nacionalnom koordinatoricom mreže Zero Waste Europe, Ponikve su krenule u provedbu aktivnosti prema kriterijima za dobivanje 'zero waste' certifikata.

 

Posebna studija 

Kako bi saznali koje su prave mogućnosti za smanjenje nastalog miješanog otpada, Ponikve su sa Zelenom akcijom izradile analizu sastava otpada. Na temelju te analize, napravljen je 'zero waste' plan gospodarenja otpadom s mjerama i aktivnostima za naredno razdoblje koje će pridonijeti ostvarenju ciljeva. 

Mjere se ponajprije odnose na dodatno unaprjeđenje načina odvojenog prikupljanja (posebice tekstila, metala i plastike), naplate odvoza prema količini miješanog otpada, uz vođenje evidencije odvoza i zbrinjavanje glomaznog otpada ponovnom uporabom i recikliranjem. Predviđeni su i brojni modeli za smanjenje količina otpada koji nastaje na otoku, priopćila je Zelena akcija. 

Dodatno, u planu je izrada posebne studije o utjecaju turizma koja će utvrditi posebne mjere za smanjenje količina otpada jer se, zbog prilično izražene turističke sezonalnosti i velikog broja nerezidentnih stanovnika, količine otpada na otoku povećavaju, a učinkovitost sustava smanjuje.

 

Iznad prosjeka 

U unutrašnjosti Krka se u proteklih godinu dana nastavilo s podjelom pojedinačnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada od vrata do vrata, a oni s javnih površina su uklonjeni. 

Krk je unaprjeđenjem sustava odvajanja na dobrom putu da ostvari 70 posto odvojenog prikupljanja do 2025. godine. Već se danas na otoku uspješno odvaja oko 62 posto otpada, što je napredak u odnosu na 59 posto u 2020. te daleko iznad prosjeka u Hrvatskoj. 

Uz to, u proteklih je godinu dana usvojen novi cjenik odvoza otpada, a u završnoj je fazi sustav naplate miješanog otpada po količini, koji će dodatno potaknuti stanovnike na smanjenje neodvojenog otpada. 

Zelena akcija vjeruje da će Krk, provedbom planiranih mjera, vrlo brzo postati prvi europski otok koji nosi status certificiranog 'zero waste' otoka, na korist i ponos svih nas. 

Komunalno poduzeće Ponikve nastavit će suradnju sa stručnjacima iz Zelene akcije i mreže Zero Waste Europe kako bi što prije stigli do cilja.

TAGOVI