Kruzeri nove generacije izrazito brinu o okolišu

Autor: B.O. Objavljeno: 20.09.2019. 🕜 08:22 Lokacija: Dubrovnik

Načini gospodarenja otpadom na kružnim putovanjima

Grad Dubrovnik, Međunarodno udruženje kompanija za kružna putovanja CLIA i TUI Cruises organizirali su obilazak TUI-jevog broda Mein Schiff 6 za novinare, kako bi se pokazalo na koji način brodovi na kružnim putovanjima gospodare otpadom koji nastaje tijekom plovidbe. 

Kako se moglo vidjeti, kruzeri nove generacije izrazito brinu o okolišu i imaju strogo propisane kriterije postupanja, javlja Grad Dubrovnik


Sustav praćenja 

Sve korake u ovom procesu novinarima je detaljno pojasnila Ivana Zore, časnik zaštite okoliša na brodu Mein Schiff 6, kojemu je Dubrovnik na uobičajenoj ruti putovanja. 

"Kruti otpad se 100 posto sortira i procesira, 30 posto njega se reciklira i sve se iskrcava na kopno. Za emisije štetnih plinova imamo regulative i parametre koji se kontroliraju 24 sata dnevno te monitoring sustav koji prati sumpor, CO2, dušik. Koristimo gorivo koje je potpuno isprano i emisija sumpora u zrak je 0,1 posto. Sive i crne vode prolaze proces kompletnog pročišćavanja te na kraju voda koja izlazi s broda je voda koja se može piti. Takva voda se iskrcava u more 12 milja od kopna", kazala je.

TAGOVI