Kutina bi trebala dobiti spalionicu otpada, zeleni se bune

Autor: N.D. Objavljeno: 10.09.2021. 🕜 10:29 Lokacija: Kutina

Energija naturalis u projektu izgradnje plastičnog reciklata i spalionice plastičnih ostataka i mulja

Nakon javne rasprave o spalionici u Sisku, Zelena akcija je uputila niz primjedbi i na Studiju utjecaja na okoliš za planiranu spalionicu otpadnog mulja i plastičnih ostataka u Kutini. Studija predviđa oporabu više od 200 000 tona plastičnih ostataka i otpadnog mulja iz uređaja za pročišćavanje voda koji bi se dovozio u „Eko reci park“ u Kutini. Investitor je tvrtka Eko reciklažni park d.o.o. iz Vukovara, vlasnički povezana s Energijom naturalis

Prema studiji za koju je javna rasprava provedena on-line krajem kolovoza, Eko reci park bi se trebao sastojati od tehnoloških jedinica za sortiranje miješane opadne plastike (PE-LD, PE-HD i PP), jedinice za proizvodnju reciklata i jedinice za energetsku oporabu otpada/kogeneracija. Ulazni kapacitet sortirnice u studiji bio bi 100.000 t/g tj. dnevno 274 t. Postrojenje za proizvodnju reciklata, koji bi se plasirao na tržište, ima kapacitet 50.000 t/godi, a kogeneracija kapaciteta 130.000 - 204.750 t bi mogla proizvesti 9,9 MW električne i 40 MW toplinske energije. 

Sinergija s Petrokemijom

Energija bi se proizvodila iz nereciklabirnih sirovina iz sortirnice, goriva iz otpada i mulja za pročišćavanje otpadnih voda u postrojenju energetske učinkovitosti od 74% do 96%. Proizvedena energija koristila bi se za rad sortirnice i po potrebi za vanjske korisnike. Za zahvat u industrijskoj zoni tvrtka treba provesti procjenu utjecaja na okoliš i ishoditi okolišnu dozvolu za kogeneraciju, kao i dozvolu za gospodarenje otpadom. 

Rješenjem ministarstva nije potreban postupak Glavne ocjene zahvata na ekološku mrežu. Lokacija je izabrana zbog logistike i blizine pogona Petrokemije koja bi mogla trošiti toplinsku energiju, a izrađivač u ekološkoj studiji navodi da je moguće očekivati emisije cijelog niza opasnih onečiščujućih tvari u zrak i njihovog taloženja u tlu, za što će biti potreban monitoring. Ističe se da je danas zrak u Kutini prema polutantima uglavnom u zelenom, iako je kontinuirano problem s amonijakom (radi rada Petrokemije) i sitnim česticama iz prometa, te nekih godina ima problema s benzenom. 

Zelena akcija u priopćenju kaže da se spalionica u Studiji predstavlja kao najbolje raspoloživo rješenje za zbrinjavanje krajnjeg ostatka otpada i mulja, bez analize rješenja koja taj otpad i mulj koriste kao sirovinu za novu proizvodnju. "Ministarstvo treba zaustaviti izgradnju ove spalionice jer ona nema uporište ni u Planu gospodarenja otpadom RH koji navodi da tek predstoji izrada analize i ocjene treba li Hrvatskoj uopće energetska oporaba otpada. Također, Akcijski plan zbrinjavanja otpadnog mulja navodi da postoje prioritetniji načini zbrinjavanja otpadnog mulja pa je jasno da se krše zakonski prioriteti", kaže Zelena akcija. 

TAGOVI