Mali hrvatski korak prema smanjenju emisija

Autor: B.L. Objavljeno: 26.09.2019. 🕜 12:04 Lokacija: Zagreb

Donesen je Program kontrole onečišćenja zraka za razdoblje od 2020. do 2029. godine

Donesen je jedan od ključnih podzakonskih propisa kojemu je cilj smanjivanje onečišćenja okoliša, barem u Hrvatskoj. Naime, radi se o Odluci o donošenju Programa kontrole onečišćenja zraka za razdoblje od 2020. do 2029. godine (NN 90/2019). Taj je Program izradilo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a donesen je na sjednici Vlade koja je održana 19.9.2019. godine na osnovi članka 19. Uredbe o nacionalnim obvezama smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku u Republici Hrvatskoj (NN 76/2018). Spomenuta odluka je objavljena u 'Narodnim novinama' od 25.9.2019. godine i Program je time odmah stupio na snagu. 

Kako se ističe, sam Program je izrađen u skladu s ranije spomenutom Uredbom, a li i Smjernicama za izradu i provedbu nacionalnih programa kontrole onečišćenja zraka država članica koje je dala Europska komisija. Njegov je cilj ispunjavanje obveza smanjenja emisija onečišćujućih tvari u zraku i to: sumpornog dioksida, dušičnih oksida, nemetanskih hlapivih organskih spojeva, amonijaka i sitnoj lebdećih čestica u razdoblju 2020. - 2029., ali i nakon 2030. godine. Takvim bi se ograničavanjem antropogenih emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku ostvario napredak u postizanju razina kvalitete zraka koje ne dovode do značajnih negativnih učinaka i rizika za ljudsko zdravlje i okoliš.

Sam program prilično je opsežan i, ako bi ga se ispisalo, stao bi na 128 stranica formata A4.

TAGOVI