Manja naknada za gospodarenje otpadnim uljima

Autor: A.H. Objavljeno: 03.09.2015. 🕜 15:11 Lokacija: Zagreb

Iznos naknade smanjuje se sa 1 kn na 0,60 kn po litri proizvedenih ili uvezenih mazivih ulja

Vlada RH usvojila je danas Odluku o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima. Svrha sustava gospodarenja otpadnim uljima, koji je uspostavljen temeljem Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima, je skupljanje otpadnih ulja radi njihove oporabe ili zbrinjavanja radi zaštite okoliša i zdravlja ljudi. Naknadu plaćaju proizvođači i uvoznici svježih mazivih ulja prilikom njihova stavljanja na tržište. Tim sredstvima podmiruju se troškovi gospodarenja otpadnim mazivim uljima što obuhvaća troškove sakupljanja, predobrade, privremenog skladištenja i prijevoza otpadnih mazivih ulja do mjesta oporabe ili zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja. Naknada se plaća Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. S obzirom da su troškovi gospodarenja otpadnim uljima manji od iznosa sredstava koja se prikupe od naknade za njihovo zbrinjavanje, donesena je odluka o smanjenju naknade do razine troškova gospodarenja otpadnim uljima. Iznos naknade smanjuje se sa dosadašnjih 1 kune na 0,60 kuna po litri proizvedenih ili uvezenih svježih mazivih ulja. Smanjenjem naknade poslovni sektor rasterećuje se za 10 milijuna kuna parafiskalnih nameta na godišnjoj razini.
„Racionaliziramo sustav gospodarenja otpadnim uljima jer je iznos naknade koja se plaća za zbrinjavanje otpadnih mazivih ulja prilikom njihova stavljanja na tržište veći od stvarnih troškova zbrinjavanja. Stoga smanjujemo naknadu sa 1 kune na 0,60 kuna po litri. Time se ne utječe na sustav gospodarenja otpadnim uljima, a poslovnom sektoru ovim smanjujemo parafiskalne namete za 10 milijuna kuna na godišnjoj razini“ – rekao je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović.

TAGOVI