Meteorološka postaja na Čerkezovcu

Autor: B.O. Objavljeno: 10.12.2021. 🕜 10:26 Lokacija: Zagreb

Podaci će se koristiti i za izradu studije o utjecaju na okoliš

Na lokaciji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u osnivanju na Čerkezovcu tijekom prosinca je postavljena meteorološka postaja. 

Ona kontinuirano mjeri temperaturu, tlak i relativnu vlažnost zraka, količinu oborina te brzinu i smjer vjetra. 

"Postaju smo postavili kako bi se omogućilo kontinuirano praćenje, prijenos i analiza dobivenih podataka za potrebe hidroloških i hidrogeoloških istraživanja. Osim za istražne radove, izmjereni podaci će se koristiti za potrebe izrade studije o utjecaju na okoliš", izvijestio je Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško.

TAGOVI