Milijardu kuna za Centre za gospodarenje otpadom

Autor: N.D. Objavljeno: 19.11.2015. 🕜 14:24 Lokacija: Zagreb

Građevinarci i ponuđači tehnologije u niskom startu za predstojeće natječaje FZOEU-a

Iduće godine zahuktat će se poslovi na gradnji Centara za gospodarenje otpadom. Riječ je o velikim projektima, od 30 do 40 milijuna eura, a najskuplji Centar bit će onaj u Piškornici, vrijedan 75 mil. eura. Za novi sustav zbrinjavanja otpada uložit će se 4,8 milijarde kuna, a građevinski udio je znatan, pa će iduće godine na tenderima FZOEU bit će to oko milijardu kuna. EU fondovi osigurat će za to 90% novaca. Hrvatske građevinske tvrtke mahom nemaju reference za takav vid poslova a Poslovni dnevnik piše da je tu najaktivnije Građevinsko poduzeće Krk, koje je s grčkim Helectrom sudjelovalo kao izvođač radova na CGO Kaštjun i Marišćina. CGO Marišćina otvara se u veljači 2016., a CGO Kaštjun čeka probna faza. U vrijednosti novih centara građevinski radovi čine 40%, a ostatak je tehnologija. Tehnix je dao ponudu za CGO Bikarac i CGO Biljane Donje i javit će se i na natječaju za druge centre. Ističu da je za odabir najbolje tehnologije ključno načelo cirkularne ekonomije, odnosno da se reciklira što je veća količina otpada.

TAGOVI