Milijuni za borbu protiv pajasena

Autor: B.O. Objavljeno: 02.11.2020. 🕜 08:13 Lokacija: Zagreb

Pajasen se smatra jednom od najinvazivnijih biljnih vrsta u Europi

Zahvaljujući ugovoru koji su potpisali Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Europska komisija, kroz projekt LIFE CONTRA Ailanthus planira se uspostavljanje kontrole nad invazivnim stablom pajasen. 

Ukupna vrijednost projekta je 19,4 milijuna kuna. Europska unija sufinancira 60 posto projekta. 

Pajasen (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) je stablo porijeklom iz istočne Azije, koje se od 18. stoljeća sadilo diljem svijeta za potrebe hortikulture, a danas se smatra jednom od najinvazivnijih biljnih vrsta u Europi. 

Pajasen istiskuje zavičajnu vegetaciju i smanjuje bioraznolikost, štetnik je u poljoprivredi, izaziva alergiju kod ljudi te uništava kulturnu baštinu i druge građevine svojim izuzetno jakim korijenovim sustavom, javlja Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

U Hrvatskoj je pajasen široko rasprostranjen, ali posebice ugrožava zaštićene vrste i staništa u Sredozemnoj regiji. 


Ston i Dubrovnik 

Projektom je planirano uspostavljanje kontrole nad invazivnim stablom pajasen u dva područja ekološke mreže Hrvatske (područje NP Krka i dio Pelješca) te u gradovima s povijesnom jezgrom (Ston, Mali Ston i Dubrovnik). 

Glavni očekivani rezultati projekta LIFE CONTRA Ailanthus su poboljšanje statusa očuvanja Natura 2000 stanišnih tipova, očuvanje kulturne baštine, sprječavanje daljnjeg širenja invazivne strane vrste i razvoj nacionalnog protokola. Dodatni ciljevi su poboljšati kapacitete za upravljanje invazivnim vrstama i podići svijest javnosti o njihovom negativnom utjecaju. 

Inače, projekt će provoditi Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a predviđeno trajanje projektnih aktivnosti je četiri i pol godine. Partneri na projektu su Nacionalni Park Krka, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-Neretvanske županije i tvrtka Vrtlar.

TAGOVI