Mjere za sprečavanje onečišćenja mikroplastikom zbog nenamjernog ispuštanja plastičnih peleta

Autor: B. O. Objavljeno: 16.10.2023. 🕜 13:22 Lokacija: Bruxelles (Belgija)
  • Granule polietilena (izvornik: Dioki)

• polietilen, plastika
    Izvor: Dioki

U okoliš se ispušta između 52 i 184 tisuće tona peleta godišnje zbog lošeg rukovanja u cijelom lancu opskrbe

Europska komisija danas prvi put predlaže mjere za sprečavanje onečišćenja mikroplastikom zbog nenamjernog ispuštanja plastičnih peleta. Trenutačno se u okoliš ispušta između 52 i 184 tisuće tona peleta godišnje zbog lošeg rukovanja u cijelom lancu opskrbe. 

Današnjim se prijedlogom nastoji osigurati da svi subjekti koji rukuju peletima u EU-u poduzmu potrebne mjere opreza. Očekuje se da će se time smanjiti ispuštanje peleta za do 74 posto, što će dovesti do čišćih ekosustava, doprinijeti rijekama i oceanima bez plastike te smanjiti potencijalne rizike za zdravlje ljudi.

Zajedničkim mjerama na razini EU-a pridonijet će se i stvaranju jednakih uvjeta za gospodarske subjekte, izvijestila je EK.

 

Usklađena metodologija

Plastični peleti jedan su od najvećih izvora nenamjernog onečišćenja mikroplastikom. Komisija predlaže da operateri djeluju prema sljedećem redoslijedu prioriteta - sprečavanje izbjegavanja izlijevanja peleta; ograničavanje prolivenih peleta kako bi se osiguralo da ne onečišćuju okoliš; i, kao konačna opcija, čišćenje nakon izlijevanja ili gubitka.

Današnji prijedlog obuhvaća najbolje prakse postupanja za gospodarske subjekte. Ovisno o veličini postrojenja ili djelatnosti prijevoza, operatori će se morati pridržavati određenih najboljih praksi rukovanja. 

Izvor: Lluis tgn / Wikipedia

Zatim, prijedlog obuhvaća obvezno certificiranje i osobne izjave. Naime, kako bi se nacionalnim nadležnim tijelima pomoglo u provjeri usklađenosti, veći subjekti trebali bi dobiti certifikat koji je izdala neovisna treća strana, dok bi manja poduzeća trebala davati osobne izjave o sukladnosti.

Osim toga, prijedlog obuhvaća usklađenu metodologiju za procjenu gubitaka. Drugim riječima, kako bi se operatorima pomoglo u praćenju njihovih gubitaka i rješavanju nekih preostalih nedostataka u podacima, tijela za normizaciju izradit će usklađenu metodologiju. Njime bi se također trebala povećati odgovornost podizanjem svijesti o učincima različitih praksi na okoliš i ljudsko zdravlje. 

Također, prijedlog obuhvaća blaže zahtjeve za mikro, mala i srednja poduzeća. Budući da lanac opskrbe peletima ima velik udio MSP-ova, blaži zahtjevi primjenjivat će se posebice na mikro i male gospodarske subjekte.

 

Na vrhu Everesta

"Današnji prijedlog važan je korak u borbi protiv onečišćenja mikroplastikom. Rješavanjem problema nenamjernog ispuštanja plastičnih peleta rješava se ozbiljan problem, ne samo za naš okoliš, nego i za naše zdravlje te nam pomaže u postizanju cilja nulte stope onečišćenja iz Europskog zelenog plana. Kad je riječ o ispuštanju mikroplastike, jedino je rješenje prevencija", izjavio je Maroš Šefčovič, izvršni potpredsjednik za Europski zeleni plan, međuinstitucijske odnose i predviđanja. 

"Što se može naći i u dubinama oceana i na sastanku na vrhu Everesta, uglavnom nevidljivom ljudskom oku, koji je prisutan u našem krvotoku, i neće nestati tisućama godina? Da, to je točno, mikroplastika. Nakon što se te male čestice plastike nađu u našem okolišu, gotovo ih je nemoguće očistiti. Mikroplastika je raširena i moramo zaustaviti onečišćenje na izvoru. Zato se današnjim prijedlogom nastoji spriječiti izlijevanje plastičnih peleta u naš okoliš radi zaštite naših ekosustava i zdravlja te radi potpore gospodarskim sektorima koji ovise o zdravom tlu i čistim rijekama i oceanima bez plastike", rekao je Virginijus Sinkevičius, povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo. 

O Komisijinu Prijedlogu uredbe o sprečavanju gubitka peleta sada će raspravljati Europski parlament i Vijeće. 

Svi gospodarski subjekti, kako iz EU-a tako i izvan EU-a, morat će ispuniti zahtjeve utvrđene u ovoj Uredbi u roku od 18 mjeseci od njezina stupanja na snagu.

Komisija će nastaviti raditi na smanjenju onečišćenja mikroplastikom, među ostalim u kontekstu provedbe postojećeg i budućeg zakonodavstva o proizvodima i otpadu te predvođenjem globalnih napora za okončanje onečišćenja plastikom.

TAGOVI