Najvažnija komponenta sanacije Karepovca

Autor: B.O. Objavljeno: 13.06.2022. 🕜 11:07 Lokacija: Split

Faza 3A pod kontrolu stavlja emisije odlagališnog plina te nastajanje procjedne vode

U sklopu provedbe projekta sanacije odlagališta komunalnog otpada Karepovac, sredinom ovog mjeseca očekuje se početak radova Faze 3A. 

Prema procjenama, radovi će trajati 18 mjeseci, odnosno najkasnije do kraja 2023. godine.

"Radovi Faze 3A predstavljaju najvažniju komponentu cjelokupne sanacije odlagališta Karepovac završetkom koje će se emisije odlagališnog plina u zrak te nastajanje procjedne vode staviti pod potpunu kontrolu. Faza 3A logičan je nastavak do sada izvršenih radova Faze 1A kada je postojeći otpad presložen i oblikovan, čime je osigurana trajna stabilnost odloženog otpada", objavljeno je na stranicama Grada Splita.

 

Plinski zdenci 

Faza 3A predviđa radove zatvaranja i konačnog prekrivanja postojećeg presloženog otpada završnim prekrivnim sustavom, izgradnju sustava aktivnog otplinjavanja (plinski zdenci, plinske instalacije, itd.) te krajobraznu sanaciju prekrivenog dijela odlagališta. 

Za razliku od zahtjevnih i izazovnih radova Faze 1A, kada je u sklopu sanacije presloženo približno milijun m3 otpada, predstojeći radovi Faze 3A zahtijevaju iskop značajno manje količine otpada (oko 2.500 m3) koji su nužni za potrebe ugradnje 82 plinska zdenca. U odnosu na prethodnu fazu sanacije, riječ je o radovima ograničenog trajanja (11 mjeseci je rok tijekom kojega će se provoditi bušenje plinskih zdenaca). 

U navedenom razdoblju ne očekuje se povećanje intenziteta neugodnih mirisa na odlagalištu te je predvidivo da će oni ostati na razini i u okvirima onih utvrđenih tijekom redovitog dnevnog odlaganja otpada na odlagalištu. Moguća povremena manja povećanja neugodnih mirisa na odlagalištu moguća su samo u prvoj fazi sanacije koja traje sedam mjeseci (razdoblje bušenja plinskih zdenaca na pokosima odlagališta), dok se tijekom izvođenja radova prekrivanja presloženog otpada završnim prekrivnim sustavom te radova krajobraznog uređenja ne očekuje pojava neugodnih mirisa.

 

Vrijednost prostora 

Ostali radovi sanacije koji će se provoditi u narednim fazama su izgradnja plinskog postrojenja za zbrinjavanje odlagališnih plinova (Paket B) i izgradnja uređaja za pročišćavanje procjednih voda (Paket C). 

Po završetku radova cjelokupnog sustava otplinjavanja neugodni mirisi uzrokovani sanacijom i radom odlagališta Karepovac postat će prošlost, dok će se radovima krajobraznog uređenja i sadnjom drvoreda po obodu odlagališta pridonijeti vrijednosti prostora. 

U Gradu Splitu podsjećaju kako je projekt sanacije Karepovca sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u razdoblju 2014. do 2020. Ukupna vrijednost projekta je približno 289 milijuna kuna, a bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose gotovo 114,9 milijuna kuna. Ostatak sredstava osiguran je iz proračuna Grada Splita. Razdoblje provedbe projekta je od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2023. godine. 

Preduvjet za provedbu projekta je završetak planiranih radova i ishođenje uporabnih dozvola za sve faze izgradnje. Nakon toga slijedi operativna faza projekta - monitoring i održavanje saniranog odlagališta, i to u narednih 30 godina.

Provedbom tog projekta sanacije spriječit će se daljnji negativni utjecaji na okoliš i ljudsko zdravlje i postići će se zaštita podzemnih i površinskih voda, smanjenje emisija stakleničkih plinova te zaštita i očuvanje prirodnog okoliša. 

Dodatne informacije o projektu moguće je pratiti na web stranici www.split.hr.

TAGOVI