Naknada za postradalo zdravlje radnika Plobesta

Autor: N.D. Objavljeno: 27.05.2022. 🕜 13:04 Lokacija: Zagreb

FZOEU je dao 219.000 kn na rate za nepovratno narušeno zdravlje

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će danas isplatiti treću, posljednju, ratu obeštećenja za 545 radnika Plobesta u ukupnom iznosu od skoro 33,4 milijuna kuna. Prema Zakonu o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d., pravo na obeštećenje imali su radnici koji su od 8. listopada 1991. do 21. listopada 2002. radili u trgovačkom društvu Plobest d.d. te su najmanje pet godina bili izloženi azbestu. Svaki od tih radnika, uključivo i njihovi nasljednici, dobili su novčanu naknadu od 219 tisuća kuna koju im je Fond obročno isplatio kroz trogodišnje razdoblje. 

Upotreba azbestnih materijala u prošlosti je bila dosta raširena. Kod mnogih radnika koji su bili izloženi udisanju azbestne prašine došlo je, na žalost, do ozbiljnih zdravstvenih oboljenja. Upotreba azbesta danas je u Hrvatskoj, kao i u cijeloj Europskoj uniji, zabranjena.straživanja su pokazala da čestice azbesta tzv. prašina azbestnih igličastih vlakana koje se oslobađaju u zrak izazivaju kod ljudi, uslijed kontakta, bilo u industriji ili neposrednoj blizini, nakon izvjesnog vremena teške kronične bolesti (azbestozu) pa i smrt. Zabrana proizvodnje, prometa i upotrebe azbesta i materijala koji sadrže azbest u Republici Hrvatskoj stupila je na snagu 01.01.2006. godine. 

Neriješeni problem azbesta

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je ranijih godina financijski pomagao sustav gospodarenja građevinskim otpadom koji sadrži azbest, plaćajući ovlaštenim sakupljačima troškove nastale preuzimanjem tog otpada od građana. Međutim, kompletan sustav gospodarenja građevinskim otpadom potrebno je cjelovito i sustavno riješiti, a to će biti moguće tek kad se za to stvore određene pravne pretpostavke. 

Naime, radi daljnjeg nastavka financiranja potrebno je, temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, donijeti Uredbu temeljem koje će Fond uprihoditi naknadu za odlaganje građevinskog otpada. Iz tih namjenskih prihoda osigurala bi se sredstva za financiranje sustava gospodarenja građevinskim otpadom koji sadrži azbest te sufinanciranje izgradnja reciklažnih dvorišta za građevni otpad.

TAGOVI