Natječaj za zbrinjavanje varaždinskih bala s otpadom

Autor: N.D. Objavljeno: 06.02.2014. 🕜 13:59 Lokacija: Zagreb

Trošak će platiti Varaždin, a s 40% sufinancira FZOEU

Sutra će u nacionalnom i europskom oglasniku javne nabave biti će objavljen međunarodni natječaj za zbrinjavanje baliranog otpada s Brezja. Postupak zbrinjavanja obavit će se o trošku grada Varaždina, ali će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirati troškove u iznosu od minimalno 40%. U prvoj fazi natječaja od ponuditelja se zahtjeva da predloži tehnologiju te vremenski i radni plan , te da zadovolji ključne uvjete izvođenja posla: da se otpad obradi i da se cijeli postupak zbrinjavanja završi u roku od najviše godine dana. Postupak zbrinjavanja otpada mora se provesti poštujući sve zakonske propise i ne smije uključivati opciju odlaganja neobrađenog ili djelomično obrađenog otpada na jedno ili više odlagališta diljem Hrvatske. Od ponuditelja se, također, očekuje da predloži detaljan prijedlog kako i gdje će obraditi balirani otpad i zbrinuti ostatni dio, kao i da priloži dokaze da se predloženo može izvršiti u skladu s uvjetima i važećim propisima. Preuzimanje, vaganje i utovar otpada mora se obaviti na samoj lokaciji Brezje, što će ponuditelj osigurati o svom trošku, kao i prijevoz do lokacije obrade. Obrada i zbrinjavanje mora se odvijati sukladno vremenskom i radnom planu koju se ponudi te će se po ispostavi dokaza o tome vršiti i plaćanja uz mogućnosti izricanja penala za odstupanja po svakom mjesecu plana. Prva faza natječaja trajat će 30 dana, a nakon što komisija pregleda ponude krenut će se u drugu fazu postupka. Od ponuditelja koji zadovolje uvjete zatražit će se financijske ponude. Rok za izvršenje radova biti će najviše 12 mjeseci od dana potpisa ugovora ili, ako će biti riječ o izvozu, od dana ishođenja potrebnih akata za prekogranični promet što je također obaveza ponuditelja usluge. Po završetku prve faze, odnosno 7. ožujka, znat ćemo koje tehnologije su ponuđene, a već u travnju očekujemo da ćemo imati ponuditelja koji zadovoljava tražene kriterije. , priopćeno je iz MZOIP-a.

TAGOVI