Nema krivaca za onečišćenje pitke vode u Brodu

Autor: N.D. Objavljeno: 19.07.2018. 🕜 12:46 Lokacija: Slavonski Brod

Curenje iz produktovoda ne može se dovesti u vezu s onečišćenjem ugljikovodicima

Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu odbacilo je prijave protiv nepoznatog počinitelja vezane uz onečišćenje vode u ovom gradu krajem ožujka ove godine. Istraga je, stoji u priopćenju DORH-a, pokazala kako se u ovom slučaju ne nalaze elementi kaznenih djela te kako je do onečišćenja vode najvjerojatnije došlo slučajno.Nakon provedenih izvida proizlazi kako se u konkretnom slučaju u predmetnim događajima ne ostvaruju elementi kaznenih djela za koja se progoni po službenoj dužnosti. Izvidima je utvrđeno kako ne postoji uzročno-posljedična veza između curenja benzina do kojeg je došlo pri izvođenju radova na ispitivanju stanja produktovoda 28. ožujka 2018. i povećanja koncentracije udjela ugljikovodika u uzorcima vode od 30. ožujka 2018. i jednog uzorka od 1. travnja 2018. Nije nađeno da bi tehničko-tehnološki postupak, uvjeti i metode kod provođenja ispitivanja stanja nepropusnosti produktovoda bili protivni propisima. "Nesporno je, naime, da su u uzorku vode od 30. ožujka 2018. te u jednom uzorku od 1. travnja 2018. očitane koncentracije ugljikovodika u uzorcima vode u vrijednostima mnogostruko većim od dozvoljenih. Mjerenja i analize koje su uslijedile uzorkovanjem vode sljedećih dana, počevši već od 31. ožujka 2018., pokazivale su vrijednosti u granicama dozvoljenih. Proizlazi, međutim, kako sastav tla na mjestu curenja benzina čine naslage gline, koja je nepropusna, pa ugljikovodici koji su istjecali iz produktovoda nisu mogli prodrijeti dublje u podzemlje. Tekućina koja je istjecala iz produktovoda, za koju je utvrđeno da se radi o motornom benzinu, u potpunosti je isključena kao mogući onečišćivač uzoraka vode uzimanih 30. ožujka i jednog uzorka od 1. travnja, budući da provedenim analizama u niti jednom uzorku vode nisu identificirani tragovi organskih spojeva koji su karakteristični za motorni benzin. Izvidi povodom predmetnog događaja bili su, osim navedenog, usmjereni i na utvrđivanje eventualne kaznene odgovornosti osoba koje sudjeluju u procesu uzorkovanja vode i ispitivanja njezine kakvoće, pa je utvrđen identitet svih osoba koje su došle u kontakt s uzorcima vode i aparaturom koja se koristi, odnosno koje su svojim radnjama mogle dovesti do onečišćenja vode. Nakon poduzimanja svih potrebnih radnji, utvrđeno je kako se ni u postupanju tih osoba ne ostvaruju obilježja prijavljenih, a niti kojih drugih kaznenih djela za koje se progon poduzima po službenoj dužnosti. Konačno, iz nalaza Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić Zagreb, u uzrocima vode nađeni su tragovi komponenti teških naftnih frakcija, u koje spadaju motorna ulja, parafini, sredstva za podmazivanje i drugo, te se u nalazu zaključuje kako je vjerojatno da je do onečišćenja uzoraka vode došlo slučajno", stoji u priopćenju DORH-a. 
Tvrtka Crodux ranije je odbacila odgovornost za onečišćenje pitke vode, objavio je Index. General Ivan Čermak, vlasnik Croduxa koji je bio okarakteriziran kao krivac za zagađenje vode u Slavonskom Brodu, kaže da je dobio satisfakciju nalazom Državnog odvjetništva koji je dokazao da izlijevanje benzina prilikom testiranja produktovoda nije moglo biti uzrok zagađenja. "Kompletna struka od prvog dana zna da izlijevanje male količine benzina ne može biti uzrok zagađenja. Tlo je na tom mjestu glinasto i nepropusno i nikako nije benzin mogao biti uzrok zagađenja kilometrima daleko. Ne znam što jeste, ali nađeni su uzorci tijekom jednog dana teške nafte i masti za koje ne želim nagađati kako su se tamo našli. Tužit ćemo i gradonačelnika Dusparu i Grad Slavonski Brod za štetu koju su nam nanijeli neosnovanim tvrdnjama. Duspara je zagađenje iskoristio za lokalne političke ciljeve preko nas i to treba platiti", objavio je 24 sata.           

TAGOVI