Njemačka je zatvorila nuklearne elektrane, no što s radioaktivnim otpadom?

Autor: B.L. Objavljeno: 24.07.2023. 🕜 15:52 Lokacija: Hamburg (Njemačka)
  • Postrojenje NE Grohnde u Njemačkoj, koja je zatvorena 2021. (izvornik: Philip Lange / Shutterstock, 2007.)

• nuklearne elektrane, nuklearna energija
    Izvor: Philip Lange / Shutterstock
  • Vizualizacija bačva s radioaktivnim tvarima (izvornik: Shutterstock, 2011.)

• radioaktivni otpad, radioaktivnost
    Izvor: Shutterstock

Rješenje se mora pronaći do 2046. godine

Nakon gašenja nuklearnih elektrana u Njemačkoj, problemi i opasnosti povezani s nuklearnom energijom ni izbliza nisu riješeni. Najbolji dokaz tome je razmjerno spor postupak odabira lokacije za odlagalište radioaktivnog otpada.

Prema riječima predsjednika Saveznog ureda za sigurnost nuklearnog zbrinjavanja (BASE) Wolframa Königa, potraga za odlagalištem visokoradioaktivnog otpada iz reaktora njemačkih nuklearnih elektrana mora biti dovršena do 2046. godine. "Dakle, sada moramo 2046. godinu uzeti kao referentnu točku, a to je vremenska točka koju Savezno društvo za konačno odlaganje (BGE) smatra najbližom. To je ono što moramo podrobno provjeriti u tom postupku," ističe on i napominje kako se daljnja kašnjenja moraju izbjeći.

"Sigurnost je najvažnija, ali kada je riječ o radioaktivnom otpadu, ona nije neovisna o vremenu. Ako se taj problem previše odgađa, onda i vrijeme postaje sigurnosni faktor," naglašava. Zato je važno imati realan, ali u isto vrijeme i ambiciozan vremenski plan.

Čelnik BASE-a napominje i da 2046. već znači odgodu od 15 godina u odnosu na prvotni vremenski plan! "Ne mislim da je opravdano jednostavno prihvatiti kako će proteći gotovo polovica stoljeća prije nego što uopće dobijemo lokaciju, na kojoj, naravno, odlagalište tek treba biti izgrađeno,” upozorava on. Naime, nakon toga treba računati na barem 20 godina za projektiranje, izgradnju i ishođenje svih odobrenja, a takvo odlagalište morat će raditi 30 - 40 godina.

Još je u studenom prošle godine postalo jasno da se dotadašnji ciljani datum za određivanje lokacije, do 2031., ne može ispuniti. Umjesto toga, BGE u najboljem slučaju računa s 2046. godinom, dok drugi scenarij čak predviđa rok do 2068. godine. Stoga se moraju potražiti potencijali za ubrzavanje tog postupka.

S druge strane, dugotrajna potraga za lokacijom za gradnju odlagališta predstavlja sigurnosni problem. Spremnici u kojima se trenutačno skladišti nuklearni otpad nemaju suglasnost za primjenu na neograničeno vrijeme, objavila je njemačka novinska agencija DPA.

 

TAGOVI