Nove mjere za čišće Plitvice

Autor: B.L. Objavljeno: 26.01.2018. 🕜 12:20 Lokacija: Zagreb

Radit će se izmjene i dopune prostornog plana Nacionalnog parka

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je kako je potpisan Sporazum o financiranju izrade Izmjena i dopuna prostornog plana Javne ustanove NP Plitvička jezera. Kako se ističe, financijska sredstva osigurat će MZOE koje je i iniciralo te izmjene, a uz to će poduzeti i već poduzima niz aktivnosti koje imaju za cilj unaprjeđenje stanja u Nacionalnom parku Plitvička jezera. Tako je pokrenuta izrada novog Plana upravljanja nacionalnim parkom koji će, između ostalog, doprinijeti boljoj organizaciji posjećivanja, a radi se i na sanaciji gubitaka u sustavu javne odvodnje i do lipnja 2018. godine bit će nabavljen i postavljen uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Nositelj projekta izrade Izmjena i dopuna prostornog plana je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, a sve aktivnosti koordinirat će Hrvatski zavod za prostorni razvoj. Time će se stvoriti podloge za kvalitetniju vodovodnu i kanalizacijsku mrežu i za sprječavanje gradnje u najosjetljivijim područjima Nacionalnog parka.

TAGOVI