NPOO: pozivi iz djelatnosti gospodarenja otpadom

Autor: B.O. Objavljeno: 16.05.2022. 🕜 08:10 Lokacija: Zagreb

U okviru dva poziva dostupno je više od 430 milijuna kuna

U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. (NPOO), krajem proteklog tjedna predstavljena su prva dva poziva iz djelatnosti gospodarenja otpadom: 'Poziv za izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog otpada' i 'Poziv za sanaciju zatvorenih odlagališta neopasnog otpada'. 

Pozive su predstavili posebni savjetnik predsjednika Vlade Republike Hrvatske Zvonimir Savić, ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović i državni tajnik Mario Šiljeg

U okviru otvorenog poziva za izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada dostupno je 354 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Prihvatljivi prijavitelji za ovaj poziv su mala, srednja i velika poduzeća. 

Sredstva se dodjeljuju na temelju Programa državnih potpora koji je ranije donijelo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a intenzitet sufinanciranja iznosi od 35 posto do 80 posto, ovisno o vrsti projekta i veličini poduzeća. Podnošenje prijava počinje 13. lipnja 2022., a poziv je otvoren do iskorištenja sredstava ili najkasnije do 31. listopada 2023. godine.

 

Anaerobna digestija 

Kroz otvoreni poziv za izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu sredstva će se dodijeliti za projekte ulaganja u izgradnju, nadogradnju i/ili opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za oporabu biootpada u kojima se provodi tehnološki proces kompostiranja s ciljem proizvodnje komposta i za izgradnju i opremanje novih postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u svrhu uspostave kapaciteta za oporabu biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces anaerobne digestije s ciljem proizvodnje anaerobnog digestata i bioplina, odnosno biogoriva

"Ovim pozivom pridonijet će se uspostavi dodatnih kapaciteta za recikliranje otpada, što doprinosi usklađenju s ciljem EU-a da se do 2025. najmanje 55 posto mase komunalnog otpada oporabi recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu i da se do 2035. smanji količina otpada koji se odlaže na odlagališta na 10 posto", javlja Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR).

 

Sanacija odlagališta 

U okviru otvorenog poziva za sanaciju zatvorenih odlagališta neopasnog otpada dostupno je 80 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave. Maksimalni intenzitet sufinanciranja iznosi 85 posto. 

Podnošenje prijava također počinje 13. lipnja 2022., a poziv je otvoren do iskorištenja sredstava ili najkasnije do 30. travnja 2024. godine. 

Svrha ovog poziva je sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada koja ne zadovoljavaju uvjete utvrđene Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada te koja su prestala s radom, odnosno aktivnim korištenjem i nakon sanacije se više neće koristiti u svrhu odlaganja otpada, izvijestio je MINGOR.

TAGOVI