Objavljena Strategija zaštite prirode

Autor: B.L. Objavljeno: 24.07.2017. 🕜 13:56 Lokacija: Zagreb

Strategija i akcijski plan zaštite prirode su temeljni dokumenti zaštite prirode u Hrvatskoj

Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine (NN 72/2017) su temeljni dokument zaštite prirode u Hrvatskoj. Donio ih je Sabor na temelju članka 11, stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/2013). U Strategiju su ugrađene smjernice globalnog Strateškog plana za bioraznolikost 2011. - 2020. koji je usvojen na 10. konferenciji stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti u Nagoyi u Japanu. Tijekom njezine izrade razvijeno je pet strateških ciljeva koji su usklađeni sa spomenutim Strateškim planom i Strategijom Europske unije o bioraznolikosti do 2020. godine. Tih pet ciljeva su:
• povećati učinkovitost osnovnih mehanizama zaštite prirode
• smanjiti izravne pritiske na prirodu i poticati održivo korištenje prirodnih dobara
• ojačati kapacitete sustava zaštite prirode
• povećati znanje i dostupnost podataka o prirodi
• podići razinu znanja, razumijevanja i podrške javnosti za zaštitu prirode.
Strategija je instrument koji osigurava ostvarivanje glavnih ciljeva Konvencije i osigurava ugradnju mjera očuvanja bioraznolikosti u odgovarajuće planove, programe i politike. Izrađena je konzultativnim procesom s brojnim zainteresiranim sudionicima, a provedba će zahtijevati aktivnu uključenost više tijela državne uprave, područne i lokalne samouprave, javnih ustanova i drugih institucija. Aktivnosti i mjere zaštite prirode iz Strategije postat će sastavni dio svih sektora čije aktivnosti ovise ili mogu imati utjecaj (pozitivan ili negativan) na bioraznolikost i georaznolikost te će biti uzete u obzir pri izradi izmjena ili dopuna prostornih i planova gospodarenja prirodnim dobrima na nacionalnoj i područnoj razini. No, prihvaćanje Strategije je samo prvi korak, a postizanje ciljeva će biti velik izazov. 

TAGOVI