Okolišna dozvola za TE-TO Zagreb

Autor: A.H. Objavljeno: 26.07.2016. 🕜 22:32 Lokacija: Zagreb

Rješenja su između ostalog ishodili i TE-TO Sisak, TE-TO Osijek, TE Rijeka i TE Plomin 1 i 2

Rješenje o objedinjenim uvjetima okoliša za TE-TO Zagreb objavilo je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na svojim internetskim stranicama. Okolišne dozvole, odnosno rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša ishodili su TE-TO Sisak, TE-TO Osijek, TE Rijeka, TE Plomin 1 i 2, KTE Jertovec i Pogon Osijek HEP-Toplinarstva d.o.o, kao i blok C u TE-TO Sisak. Rješenje o okolišnim dozvolama preduvjet je za nastavak rada postojećih i jedan od preduvjeta za ishođenje uporabne dozvole za rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih termoenergetskih postrojenja nazivne toplinske snage veće od 50 MW. Cilj HEP-a je da primjenom najboljih raspoloživih tehnika (NRT), omogući nastavak rada termoenergetskih postrojenja (za koja je to izvedivo s obzirom na njihov životni vijek) nakon 1. siječnja 2018. do kada se njihov rad mora uskladiti s graničnim vrijednostima prema Direktivi 2010/75/EU o industrijskim emisijama, navodi se u priopćenju HEP-a.

TAGOVI