Plitvice trebaju dodatnu zaštitu

Autor: B.L. Objavljeno: 06.04.2018. 🕜 11:20 Lokacija: Zagreb

Mijenja se prostorni plan Nacionalnog parka

Vlada je donijela Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera. Nositelj izrade plana je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, a koordinator Hrvatski zavod za prostorni razvoj. Naime, Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/2013 i 65/2017) određeno je da se za područje nacionalnog parka obvezno donosi prostorni plan područja posebnih obilježja i da je to ujedno prostorni plan državne razine. Takav plan se za Nacionalni park Plitvička jezera izrađuje i donosi za cjelokupno područje ukupne površine 266 km2. Istodobno s time provest će se postupak Strateške procjene utjecaja na okoliš s Glavnom ocjenom prihvatljivosti za ekološku mrežu za taj prostorni plan prema odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/2013, 78/2015 i 12/2018) i Zakona o zaštiti prirode (NN 80/2013 i 15/2018), objavio je MGIPU.

TAGOVI