Podnošenje prijedloga za tehnologije s nultom neto stopom emisija

Autor: B. O. Objavljeno: 23.11.2023. 🕜 14:52 Lokacija: Bruxelles (Belgija)
  • Vizualizacija emisija ugljikovog dioksida (izvornik: Shutterstock, 2021.)

• ugljikov dioksid, emisije, onečišćenje
    Izvor: Shutterstock

Rekordni proračun od četiri milijarde eura za potporu uvođenju inovativnih tehnologija dekarbonizacije

Europska komisija danas otvara poziv na podnošenje prijedloga u okviru Inovacijskog fonda za 2023. s rekordnim proračunom od četiri milijarde eura za potporu uvođenju inovativnih tehnologija dekarbonizacije. 

Poziv se financira prihodima iz EU-ova sustava za trgovanje emisijama (EU ETS), čime se naglašava važnost određivanja cijene ugljika za zelenu tranziciju. 

Komisija je povećala ukupna dostupna sredstva i udvostručila proračun za projekte u području tehnologija čiste proizvodnje u usporedbi s prethodnim pozivom na podnošenje prijedloga. Dostupno je 1,4 milijarde eura za jačanje industrijskih proizvodnih kapaciteta, tehnološkog vodstva i otpornosti lanca opskrbe u Europi, javlja EK.

 

Troškovna učinkovitost

Nositelji projekata mogu se prijaviti za bespovratna sredstva u okviru pet tema u pogledu proračuna i kapitalnih rashoda (CAPEX). To su opća dekarbonizacija (velikih razmjera) – 1,7 milijardi eura za projekte s CAPEX-om većim od 100 milijuna eura; opća dekarbonizacija (srednjih razmjera) – 500 milijuna eura dostupno za projekte s CAPEX-om između 20 i 100 milijuna eura; opća dekarbonizacija (niskih razmjera) – 200 milijuna eura dostupno za projekte s CAPEX-om između 2,5 milijuna eura i 20 milijuna eura; tehnologije čiste proizvodnje – 1,4 milijarde eura dostupno za projekte s CAPEX-om većim od 2,5 milijuna eura usmjerene na proizvodnju komponenata za obnovljivu energiju, pohranu energije, dizalice topline i proizvodnju vodika te pilot-projekt u sklopu koje je dostupno 200 milijuna eura za projekte u kojima je CAPEX veći od 2,5 milijuna eura usmjerenih na temeljitu dekarbonizaciju.

Izvor: Lazyllama / Shutterstock

"Projekti će se ocjenjivati na temelju njihova potencijala za smanjenje emisija stakleničkih plinova, stupnja inovacija, stupnja zrelosti, mogućnosti replikacije i troškovne učinkovitosti. Inovacijski fond može pokriti do 60 posto relevantnih troškova projekta", izvijestila je Europska komisija

Projekti prihvatljivi za financiranje su oni koji se nalaze u Europskom gospodarskom prostoru (EGP), a na temelju nedavne revizije Direktive o ETS-u EU-a pozivi za Fond za inovacije sada su otvoreni i za pomorstvo, cestovni promet i zgradarstvo, uz tehnologije u energetski intenzivnim industrijama (uključujući zrakoplovstvo), tehnologije obnovljivih izvora ili pohranu energije. Obećavajući projekti koji nisu dovoljno zreli za dobivanje bespovratnih sredstava ili nisu odabrani za financiranje zbog proračunskih ograničenja mogu imati koristi od pomoći za razvoj projekta koju pruža Europska investicijska banka.

 

Banka za vodik

Prihodi Inovacijskog fonda iz sustava EU-a za trgovanje emisijama u razdoblju od 2020. do 2030. procjenjuju se na 40 milijardi eura. Cilj je tog fonda stvoriti financijske poticaje za ulaganja poduzeća i javnih tijela u najsuvremenije tehnologije s niskom razinom emisija ugljika i za potporu prelasku Europe na klimatsku neutralnost. Inovacijski fond već je u okviru svojih prethodnih poziva na podnošenje prijedloga dodijelio oko 6,5 milijardi eura za više od 100 inovativnih projekata.

Danas Inovacijski fond otvara i prvu pilot-dražbu u okviru Europske banke za vodik, s proračunom od 800 milijuna eura za nositelje projekata u EGP-u. Za određeni se projekt ne mogu kombinirati potpore iz poziva na podnošenje prijedloga Inovacijskog fonda i pilot-projekta Europske banke za vodik.

"Uspjeh Europskog zelenog plana ovisi o našoj sposobnosti za inovacije i dekarbonizaciju naše industrije, našeg prometa i našeg sektora energetike. U tu tranziciju ulažemo golema sredstva zahvaljujući prihodima od trgovanja emisijama. Riječ je o održivom modelu kojim se smanjuju emisije i povećava konkurentnost europske industrije", izjavio je Maroš Šefčovič, izvršni potpredsjednik za Europski zeleni plan, međuinstitucijske odnose i predviđanja. 

Izvor: Limpopo / Shutterstock

Nositelji projekata moraju se prijaviti na portalu EU-a za financiranje i natječaje do 9. travnja 2024. u 17 sati. Podnositelje prijava poziva se na sudjelovanje na Danu informiranja o pozivu IF23, koji se održava 7. prosinca 2023. na internetu. Taj je događaj prilika za učenje o novim značajkama, otkrivanje postupka prijave i postavljanje pitanja Europskoj izvršnoj agenciji za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA), koja provodi pozive na podnošenje prijedloga Inovacijskog fonda. Nacionalne kontaktne točke Inovacijskog fonda organiziraju i dane informiranja u većini članica EU-a.

Podnositelji prijava bit će obaviješteni o rezultatima evaluacije u četvrtom tromjesečju 2024. Uspješni podnositelji prijava sklopit će sporazume o dodjeli bespovratnih sredstava u prvom tromjesečju 2025. godine.

TAGOVI