Ponude za RCGO Piškornica

Autor: B.O. Objavljeno: 15.10.2021. 🕜 09:49 Lokacija: Koprivnica

Za gradnju regionalnog centra za gospodarenje otpadom zainteresirane su dvije zajednice ponuditelja

U Koprivnici je ovaj tjedan održano službeno otvaranje ponuda zaprimljenih u postupku javne nabave za Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom (RCGO) sjeverozapadne Hrvatske Piškornica. Procijenjena vrijednosti nabave iznosi gotovo 346,7 milijuna kuna (bez PDV-a), a ponude su predala dva gospodarska subjekta – Zajednica ponuditelja STRABAG Zagreb i STRABAG Umwelttechnik te Zajednica ponuditelja Helector Athens i G.T. Trade iz Splita. 

Pristigle ponude će, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, u narednim danima pregledati i ocijeniti Povjerenstvo za provedbu postupka javne nabave. 

Nakon otvaranja pristiglih ponuda, u prostorijama Koprivničko-križevačke županije održan je radni sastanak svih osnivača tvrtke Piškornica. Sudionici tog radnog susreta dogovorili su se kako će skupština te tvrtke zatražiti sastanak u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, kao i Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, kako bi se od tijela državne vlasti, koja značajno sufinanciraju projekt, dobila suglasnost za nastavak postupka javne nabave te usuglasili modeli osiguranja dodatnih financijskih sredstava. Nakon tih konzultacija, donijet će se odluka o nastavku ili poništenju postupka javne nabave.

 

Najviša tehnološka dostignuća 

RCGO Piškornica je strateški projekt od državnog interesa koji obuhvaća 530 tisuća stanovnika u četiri županije sjeverozapadne Hrvatske ( Koprivničko-križevačkoj, Krapinsko-zagorskoj, Međimurskoj i Varaždinskoj županiji) i čijom će se realizacijom zbrinuti otpad uz primjenu najviših tehničkih i tehnoloških dostignuća na području zaštite okoliša, čime će se postići ispunjenje ciljeva iz planskih dokumenata Hrvatske u području gospodarenja otpadom te europskih direktiva koje smo dužni ispuniti kao članica Europske unije. 

Vrijednost projekta je 448 milijuna kuna, a sredstva za financiranje su dobivena nakon što je 2018. godine EU i JASPERS konzultanti odobrili Studiju izvedivosti. Ukupna bespovratna sredstva iznose približno 403,9 milijuna kuna, od čega sredstva EU-a iznose 314,1 milijun kuna, a nacionalna (FZOEU) gotovo 89,8 milijuna kuna. 

Prije godinu dana u prostorijama Županijske uprave potpisan je i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kojim su osigurana bespovratna sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u iznosu od približno 313,7 milijuna kuna, izvijestila je Koprivničko-križevačka županija

TAGOVI