Poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje standarda

Autor: B. O. Objavljeno: 09.02.2023. 🕜 11:48 Lokacija: Zagreb
  • Ilustracija zaštite Zemlje - okoliša i prirode (izvornik: Pedro Tavares / Shutterstock, 2013.)

• Zemlja, zaštita okoliša, zaštita prirode
    Izvor: Pedro Tavares / Shutterstock

MPGI je u 2022. s oko 3,9 milijuna kuna sufinancirao 353 komunalnih projekata

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI) provodi Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina s ciljem osiguravanja financijske potpore za projekte koji potiču ili pridonose boljem obavljanju komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga

Prijave se zaprimaju do 10. ožujka na adresu e-pošte: sufinanciranje@mpgi.hr, dok je rok za provedbu aktivnosti na projektima koje se sufinanciraju 31. prosinca, priopćeno je iz MPGI-ja.

Sufinanciraju se projekti čija realizacija potiče ili pridonosi boljem obavljanju komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga i svih drugih aktivnosti koje pridonose podizanju razine javnih usluga i kvalitete življenja stanovništva. To su izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture; izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora i drugih objekata koji pridonose podizanju razine javnih usluga i poboljšanju kvalitete življenja u naseljima jedinice lokalne samouprave; troškovi stručnog nadzora nad izvođenjem radova; nabava opreme i strojeva kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja.
 

Najviše jedan zahtjev

Podnositelji zahtjeva za sufinanciranje su jedinice lokalne samouprave, odnosno gradovi i općine, I. do VI. skupine sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17). Najviši iznos sufinanciranja projekta je 50.000 eura, tj. 30 posto do 80 posto ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o indeksu razvijenosti JLS-a.

Podnositelj može podnijeti najviše jedan zahtjev za sufinanciranje.

MPGI je u 2022. godini sufinancirao 353 komunalnih projekata s ukupnim iznosom od oko 3,9 milijuna kuna (29,1 milijuna kuna).

Tekst Javnog poziva i pripadajući obrasci prijave dostupni su OVDJE

TAGOVI