Predstavljen novi Plan gospodarenja s otpadom

Autor: N.D. Objavljeno: 30.05.2016. 🕜 13:35 Lokacija: Čakovec

Naglasak na odvajanje i lokalno zbrinjavanje otpada

Danas je u Čakovcu za gradonačelnike i načelnike s područja četiri županije sjeverne Hrvatske održano predstavljanje nacrta novog Plana gospodarenja otpadom 2016.-2022. kojeg Ministarstvo zaštite okoliša i prirode uskoro planira uputiti u javnu raspravu. Ključne mjere nacrta novog Plana su kućno kompostiranje, centri za ponovnu uporabu i gradnja većeg broja manjih reciklažnih centara sa sortirnicama i kompostištima. Ministar je dodao da se planirani centri za gospodarenje otpadom razmatraju na način da se prilagode novom sustavu i smanje kapacitete obrade miješanog komunalnog otpada „Sustav na kojem radimo jeftiniji je od aktualnog sustava koji se temelji na velikim centrima za gospodarenje otpadom čija gradnja znači i značajno povećanje cijena usluga odvoza otpada. Unaprjeđenje na kojem radimo omogućit će da povećanje cijena odvoza otpada bude manje“, objasnio je ministar Dobrović. Predstavljanje nacrta novog Plana održat će se još u Opatiji, Osijeku, Slavonskom Brodu, Splitu i Zadru.

TAGOVI