Predstavljena mobilna aplikacija za detekciju štetnih kemikalija u proizvodima

Autor: N.D. Objavljeno: 09.11.2020. 🕜 09:59 Lokacija: Zagreb

Laki pristup do AskREACH baze o kancerogenim i toksičnim kemikalijama u proizvodima

Javnost ima pravo na informacije o štetnim kemikalijama u proizvodima, a mobilna aplikacija Scan4Chem te informacije čini lakše dostupnima. Zelena akcije je još krajem prošle godine predstavila ovu novu aplikaciju koja je nastala u sklopu LIFE projekta AskREACH, a koja je sada postala dostupna na lokalnim jezicima u čak 15 europskih zemalja. 

Uz pomoć aplikacije Scan4Chem, potrošači mogu skenirati bar kodove proizvoda i slati zahtjeve za informaciju o tzv. posebno zabrinjavajućim tvarima dobavljačima proizvoda u samo nekoliko klikova. Dobavljači na upite mogu odgovoriti direktno potrošaču ili pak unijeti podatke o svojim proizvodima u AskREACH bazu podataka, kako bi oni odmah bili dostupni budućim korisnicima aplikacije. Uspjeh aplikacije ovisi o sudjelovanju potrošača. Što više upita bude postavljeno, to je vjerojatnije da će dobavljači popuniti bazu podacima o svojim proizvodima te će aplikacija postajati sve funkcionalnija. 

Kancerogene kemikalije


Posebno zabrinjavajuće tvari (PZT, eng. SVHC) su kemikalije koje imaju svojstva kancerogenosti, toksičnosti za reprodukciju ili naročite štetnosti za okoliš. Potrošači imaju pravo na informaciju o PZT-ima u proizvodima svakodnevne potrošnje. To pravo je utvrđeno uredbom EU o kemikalijama poznatom pod nazivom REACH. No, da bi ostvario to pravo, za veliki dio proizvoda potrošač mora podnijeti upit izravno dobavljaču. Cilj projekta AskREACH je učiniti te informacije lakše dostupnima uz pomoć aplikacije za mobilne uređaje i europske baze podataka u koju dobavljači mogu unositi podatke o svojim proizvodima.

Mobilna aplikacija Scan4Chem dostupna je sada u 15 zemalja: Austriji, Češkoj, Danskoj, Estoniji, Francuskoj, Hrvatskoj, Grčkoj, Latviji, Litvi, Luksemburgu, Njemačkoj, Poljskoj, Portugalu, Srbiji i Švedskoj. Aplikaciju za Android i Iphone mobilne uređaje mogu je preuzeti preko App Storea i Google Play Storea.

TAGOVI