Preduvjeti za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada

Autor: B.O. Objavljeno: 29.11.2022. 🕜 09:20 Lokacija: Zagreb

Održivo upravljanje Zagrebom i pozitivan utjecaj na zaštitu okoliša

Grad Zagreb i Zagrebački holding, s podružnicama Čistoća i Zrinjevac, udružili su snage za čišći Zagreb. 

Naime, Grad Zagreb je proveo projekt Europske unije 'Interventna mjera za smanjenje odlaganja komunalnog otpada nastalog u Gradu Zagrebu', koji je sufinanciran iz Operativnog programa 'Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.'. Ukupna vrijednost projekta je otprilike 91,3 milijuna kuna, od kojih udio sufinanciranja EU-a iznosi nešto više od 73,8 milijuna kuna. Projektom je obuhvaćeno razdoblje provedbe od 10. studenoga 2015. do 31. prosinca 2022. godine. 

"Projektom je unaprijeđen sustav odvojenog prikupljanja otpada te time postiglo smanjenje odlaganja miješanog komunalnog otpada sukladno obavezama propisanim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i ciljevima iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017. - 2022., povećanje odvojenog prikupljanja i recikliranja komunalnog otpada te smanjenje udjela biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta", objavljeno je na stranicama Zagrebačkog holdinga

Završna konferencija projekta na kojoj je Tatjana Operta, pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje naglasila kako su se građani Zagreba izuzetno potrudili i odgovorno pristupili novom sustavu prikupljanja otpada održana je početkom tjedna. 

"Uz zahvalu svim građanima, mi ćemo se i dalje truditi kako bismo im dali smjernice i naglasili da se radi o ostavštini našoj djeci, gradu te društveno odgovornom ponašanju. Intenzivno radimo na mnogim aktivnostima i projektima od kojih mogu izdvojiti postrojenje za obradu odvojeno prikupljenog biootpada i centra za ponovnu uporabu koji će zaokružiti cjelokupni proces gospodarenja", kazala je.

 

Optimizacija jave usluge 

Voditelj podružnice Čistoća Davor Vić je rekao kako je ovaj projekt stvorio preduvjete da smanjimo količinu miješanog komunalnog otpada u gradu te da se odgovornije počnemo ponašati na održivi način. 

"Oprema koju smo nabavili obrađivat će otpad i omogućiti građanima odvajanje otpada na mjestu nastanka. Rezultati su sve bolji, a dodaju se i novi spremnici na javnim površinama. Kad je u pitanju gospodarstvo, ovaj projekt je udario temelj po pitanju optimizacije javne usluge. Odlaganje je usko povezano s održivošću pa ovaj, kao i svi projekti koje provodimo, idu u cilju održivog upravljanja gradom", izjavio je. 

Kroz unaprjeđenje komunalne usluge i smanjenje negativnih učinaka proizvodnje poboljšava se kvaliteta života građana u Zagrebu. Projektom će se omogućiti značajno smanjenje količine ostatnog otpada koji je potrebno odvoziti na odlagalište ili na obradu te izravno pozitivno utjecati na zaštitu okoliša kroz smanjenje vizualnih ostataka te ostalih neposrednih opasnosti za zdravlje.

 

Smanjenje emisija 

Bojan Ribić iz Podružnice Čistoće predstavio je rezultate projekta koji je u skladu s Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. i Programom smanjenja odlaganja komunalnog otpada nastalog u Gradu Zagrebu u razdoblju 2015. – 2020. 

"Fokus nabave bio je na opremi koja izravno utječe na smanjenje količina otpada kao što su različite vrste spremnika, oprema i vozila, mobilna reciklažna dvorišta kao i informatički sustav za unaprjeđenje praćenja količina otpada. Statistički podaci od 2015. godine u prošloj 2021. pokazuju pomake u otpadu koji se odlaže, a najveći skok je u odlaganju plastike i papira, dok se miješani komunalni otpad smanjuje i za koji očekujemo da ćemo sljedeće godine, uz ovu dinamiku, značajno smanjiti njegove količine". 

Provođenje ovog projekta rezultira i određenim uštedama na troškovima resursa kroz oporabu materijala te smanjenje emisija stakleničkih plinova.

TAGOVI