Presuda u korist boraca protiv šljunčarenja na Dravi

Autor: N.D. Objavljeno: 03.01.2022. 🕜 09:06 Lokacija: Osijek

Sud je srušio rješenje temeljem kojeg Hrvatske vode godinu i pol bez ekoloških eleborata vade šljunak iz Drave

Visoki upravni sud presudio je u korist okolišnih organizacija i time poništio rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kojim je dozvoljeno iskapanje 460.000 m3 sedimenta iz Drave bez obveze izrade studije utjecaja na okoliš i utjecaja na ekološku mrežu. Okolišne organizacije – WWF Adria, Zelena akcija, Udruga BIOM i Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode početkom svibnja 2020. podnijele tužbu protiv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja zbog izdavanja rješenja Hrvatskim vodama za iskapanje 460.000 m3 sedimenta iz Drave bez obveze izrade studije utjecaja na okoliš i utjecaja na ekološku mrežu. 

Upravni sud u Osijeku na prvom i jedinom ročištu 7. listopada 2020. u potpunosti je odbacio sve dokazne prijedloge okolišnih organizacija. Udruge su na tu presudu izrazile žalbu Visokom upravnom sudu, koji je sada u presudi naveo kako se „odluka prvostupanjskog suda, uz obrazloženje kakvo je njome dano, ne može ocijeniti zakonitom“. 

Državno šljunčarenje na štetu okoliša i životinja

Nadalje se navodi kako u Elaboratu zaštite okoliša, na temelju kojeg je izdano rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, nije uzet u obzir utjecaj zahvata na ptice. U presudi se ističe kako navedeni propusti nisu otklonjeni u upravnom postupku, a niti u postupku pred prvostupanjskim sudom. 

Stoga se presudom nalaže Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja da mora donijeti novo rješenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu uz pravilnu primjenu mjerodavnih propisa. U međuvremenu se na Dravi šljunčari već godinu i pol. „Vlada RH je odlukom iz rujna odobrila Hrvatskim vodama prodaju pijeska po cijeni od 49,51 kn/m3. U ovom slučaju je u principu nezakonito odobren zahvat težine 23 milijuna kuna. Još jednom ponavljamo kako se prirodnim resursima mora odgovorno gospodariti te se zakoni i procedure moraju dosljedno primjenjivati zbog dalekosežnih posljedica ovakvih zahvata na prirodu i ljude“, zaključila je Branka Španiček iz WWF Adrije.

TAGOVI