Preuzimanje odgovornosti za smanjenje, ponovnu uporabu i recikliranje tekstilnog otpada

Autor: B. O. Objavljeno: 10.07.2023. 🕜 14:03 Lokacija: Bruxelles (Belgija)
  • Tekstilni otpad (izvornik: nepoznat)

• tekstilni otpad, otpadni tekstil, otpad, gospodarenje otpadom, zbrinjavanje otpada
    Izvor: -

Trenutačno se samo 22 posto tekstilnog otpada nakon potrošnje prikuplja odvojeno radi ponovne uporabe ili recikliranja, dok se ostatak često spaljuje ili odlaže na odlagališta

Europska komisija prošli tjedan je predložila pravila kako bi proizvođači bili odgovorni za cijeli životni ciklus tekstilnih proizvoda i kako bi se podržalo održivo gospodarenje tekstilnim otpadom diljem EU-a. Tom će se inicijativom ubrzati razvoj djelatnosti odvojenog prikupljanja, razvrstavanja, ponovne uporabe i recikliranja tekstila u EU-u, u skladu sa Strategijom EU-a za održive i kružne tekstilne proizvode.

Prema očekivanjima, povećanjem dostupnosti rabljenih tekstilnih proizvoda otvorit će se lokalna radna mjesta i uštedjeti novac za potrošače u EU-u i izvan njega, uz istodobno ublažavanje učinaka proizvodnje tekstila na prirodne resurse.

Komisija predlaže uvođenje obveznih i usklađenih programa proširene odgovornosti proizvođača za tekstilne proizvode u svim članicama EU-a. Programi proširene odgovornosti proizvođača bili su uspješni u poboljšanju gospodarenja otpadom od nekoliko proizvoda, kao što su ambalaža, baterije te električna i elektronička oprema. 

Iznos koji će proizvođači platiti za program proširene odgovornosti prilagodit će se na temelju ekološke učinkovitosti tekstila, što je načelo poznato kao 'ekološka modulacija'.

 

Socijalna poduzeća 

"Zajedničkim pravilima EU-a o proširenoj odgovornosti proizvođača članicama će se olakšati i provedba zahtjeva za odvojeno prikupljanje tekstila od 2025., u skladu s postojećim zakonodavstvom. Doprinosima proizvođača financirat će se ulaganja u kapacitete odvojenog prikupljanja, razvrstavanja, ponovne uporabe i recikliranja. Predloženim pravilima o gospodarenju otpadom nastoji se osigurati da se rabljeni tekstili razvrstavaju za ponovnu uporabu, a ono što se ne može ponovno upotrijebiti usmjerava se na recikliranje kao prioritet. Socijalna poduzeća koja se bave prikupljanjem i obradom tekstila imat će koristi od većih poslovnih prilika i većeg tržišta rabljenih tekstilnih proizvoda", objavljeno je na stranicama EK-a.

Prijedlogom se rješava i pitanje nezakonitog izvoza tekstilnog otpada u zemlje koje nisu opremljene za upravljanje njime. 

Novim bi se zakonom pojasnilo što čini otpad i što se smatra tekstilom koji se može ponovno upotrijebiti kako bi se zaustavila praksa izvoza otpada koji se prikriva kao otpad za ponovnu uporabu. 

 

Onečišćivač plaća

"Ovaj zakonodavni prijedlog važan je korak prema održivijoj i kružnijoj tekstilnoj industriji kojim se ostvaruje naša ključna strategija za tekstil. Usklađenim pravilima o proširenoj odgovornosti proizvođača diljem EU-a stvorit će se jednaki uvjeti na jedinstvenom tržištu i osigurati primjena načela 'onečišćivač plaća'. Tom će se inicijativom potaknuti ulaganja u infrastrukturu za ponovnu uporabu i recikliranje tekstila, otvoriti lokalna radna mjesta i potaknuti inovacije u svim fazama životnog ciklusa tekstila", izjavio je Virginijus Sinkevičius, povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo. 

"Način na koji proizvodimo i konzumiramo odjeću vrlo je neodrživ. Samo u Europskoj uniji svake godine bacimo oko 5,8 milijuna tona tekstila. To je gotovo 11 kilograma po osobi. Rasipni odnos koji smo razvili s tekstilom onečišćuje naš svijet. Prekomjerna uporaba vode i energije šteti prirodi i potiče emisije stakleničkih plinova diljem svijeta. Zato ćemo od proizvođača zahtijevati da preuzmu veću odgovornost za nastali tekstilni otpad. Prikupljene naknade upotrijebit će se za poticanje djelatnosti ponovne uporabe i popravka kako bismo izgradili održiviji odnos s odjećom koju nosimo", rekao je izvršni potpredsjednik Komisije nadležan za Europski zeleni plan Frans Timmermans

Izvor: B. McHaffie from Stock

Na koncu, valja naglasiti kako se trenutačno samo 22 posto tekstilnog otpada nakon potrošnje prikuplja odvojeno radi ponovne uporabe ili recikliranja, dok se ostatak često spaljuje ili odlaže na odlagališta.

Prijedlog Komisije o ciljanoj izmjeni Okvirne direktive o otpadu sada će razmotriti Europski parlament i Vijeće u redovnom zakonodavnom postupku.

TAGOVI