Reciklažno dvorište 'drobi' građevinski otpad

Autor: B.O. Objavljeno: 25.11.2021. 🕜 09:01 Lokacija: Novska

Nova djelatnost komunalne tvrtke Novokom Novska

Na Reciklažnom dvorištu Kurjakana tvrtke za komunalno gospodarstvo Novokom Novska za nekoliko mjeseci obavljat će se još jedna djelatnost - obrada građevinskog otpada u korisnu sirovinu. 

Novokom će za tu aktivnost sa šest milijuna kuna osiguranih bespovratnih sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) urediti površinu u sklopu Kurjakane, a proveden je i postupak javne nabave s isporučiteljima specijalne opreme za drobljenje raznog građevinskog otpada. 

"Postavljanjem ovog reciklažnog dvorišta, građani i fizičke osobe moći će odlagati svoj građevinski otpad koji je nastao prilikom gradnje, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina, što do sada nije bilo moguće", napomenuo je Tomislav Bogojević, direktor Novokoma.

 

Gospodarenje otpadom 

Obradom građevnog otpada, objavljeno je na stranicama Grada Novske, dobiva se korisna sirovina, čime se smanjuje potreba za iskorištavanjem prirodnih resursa. A dobivenim materijalima, istaknuo je Bogojević, "nasipavat će se površine i uređivati poljski putovi na području grada Novske". 

Realizacija ovog projekta bit će izvrstan primjer odgovarajućeg odlaganja, kružnog gospodarenja i smanjenja otpada u okolišu. Time ova vrsta otpada postaje i vrijedan građevinski materijal. 

"Otvaranje reciklažnog dvorišta za obradu građevinskog materijala očekuje se do svibnja sljedeće godine. To Novsku ubraja pri vrh onih sredina u Hrvatskoj čija komunalna poduzeća mogu ponuditi i ovu vrstu usluge", naglasio je Bogojević.

TAGOVI