Recikliranje građevinskog otpada na Kurjakani

Autor: B.O. Objavljeno: 14.12.2021. 🕜 11:08 Lokacija: Novska

Novokom Novska širi djelatnost te tako dodatno pridonosi smanjenju otpada

Tvrtka za komunalno gospodarstvo Novokom Novska nedavnim potpisivanjem nekoliko ugovora za izgradnju i opremanje Reciklažnog dvorišta za obradu građevinskog otpada na Kurjakani širi svoju djelatnost te tako dodatno pridonosi smanjenju otpada. Vrijednost investicije je 6,5 milijuna kuna, a sredstva je osigurao Fond za zaštitu okoliša i energetiku učinkovitost (FZOEU), objavljeno je na stranicama Grada Novske

Materijal dobiven obradom (drobljenjem) građevinskog otpada bit će iskorišten za nasipanje poljskih putova, a Novokom će zahvaljujući toj usluzi ostvarivati i dobit. 

Gradonačelnik Novske Marin Piletić podsjeća na primjedbe građana na divlja odlagališta. Puštanjem u pogon tog reciklažnog dvorišta smanjuje se otpad u okolišu i omogućava odgovarajući način odlaganja građevinskog otpada. 

Ta usluga Novokoma "neće biti samo svrha Novskoj i okolici, već će se ona pružati i širem području", naglasio je Piletić.

TAGOVI