Naslovnica   →Zaštita okoliša

Sanacija divljih odlagališta na području Labina

Autor: B.O. Objavljeno: 02.11.2022. 🕜 14:16 Lokacija: Labin

Radovi na lokacijama Cere, Mateš, Tonci te uz prometnicu Labin – Raša

Unatoč mogućnosti besplatnog odlaganja u reciklažno dvorište, još uvijek ima pojedinaca koji ne shvaćaju važnost očuvanja okoliša. 

Upravo zbog toga, uvođenjem izvođača u posao i službeno su počeli radovi na čišćenju i saniranju divljih odlagališta otpada na četiri lokacije na području Labina - Cere, Mateš, Tonci i uz prometnicu Labin – Raša. 

Radi se o projektu za koji je Grad Labin osigurao sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU). 

Ukupni trošak projekta je 185.900 kuna plus PDV, a iznos sufinanciranja 86.837 kuna u sklopu Javnog poziva za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš. Izvođač radova je tvrtka Metis. Prema planu, sanacija završava u naredna dva tjedna. 

"Ponovno ističemo i pozivamo naše sugrađane na odgovornost te molimo da se za odlaganje otpada koriste usluge reciklažnog dvorišta u Labinu i trgovačkog društva 1. maj Labin, s obzirom na to da sanacija divljih odlagališta zahtjeva financijska sredstva iz gradskog proračuna, kao i sredstva FZOEU-a koja su mogla biti utrošena na drukčiji način", objavljeno je na stranicama Grada Labina.

TAGOVI