Sanirat će se viškovska 'crna rupa'

Autor: B.L. Objavljeno: 21.05.2018. 🕜 10:02 Lokacija: Zagreb

Sanacija jame Sovjak prijavljena je za europsko financiranje

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je 18.5.2018. godine prijavio projekt sanacije jame Sovjak za sufinanciranje iz europskih fondova. Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na 377,2 mil. kuna, od čega će 85% biti sufinancirano iz Kohezijskog fonda, a 15% od FZOEU-a. Radi se o projektu koji se već dugo priprema, no kako se prve kuće nalaze neposredno u blizini jame, morat će se poštovati najviši standardi zaštite. Isto tako, odabran je način sanacije koji podrazumijeva vađenje plutajućih ugljikovodika i mekog katrana i njihov prijevoz i spaljivanje izvan Hrvatske. Prema tom modelu izrađena je sva potrebna popratna dokumentacija, odobrena Studija utjecaja na okoliš i ishođena lokacijska dozvola. U skladu s time, FZOEU je s Općinom Viškovo i komunalnom tvrtkom Čistoća iz Rijeke potpisao ugovor o pravu građenja i tripartitni sporazum kojim se definira njihova međusobna suradnja na projektu. Nakon što Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donese odluku o sufinanciranju iz europskih sredstava, FZOEU će objaviti javni natječaj za odabir izvođača radova, pri čemu će se voditi računa o tome da se radi o tvrtki s odličnim referencama, koja će sanaciju obaviti u zadanim rokovima i uz uvažavanje visokih standarda.

TAGOVI