Sastanak na temu uspostave Centra za zbrinjavanje RAO-a

Autor: B.O. Objavljeno: 06.07.2021. 🕜 15:06 Lokacija: Zagreb

Utvrđivanje suradnje te načina rada i komunikacije

Tema prvog sastanka predstavnika Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško s članovima Ekspertnog tima iz Bosne i Hercegovine koji je održan koncem lipnja bila je uspostava Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Također, razgovaralo se o utvrđivanju opsega suradnje te načina rada i komunikacije članova Ekspertnog tima i Fonda. 

Predstavnici Fonda su Ekspertnom timu prezentirali sve do sada obavljene aktivnosti povezane s uspostavom Centra za zbrinjavanje RAO-a. Osim toga, istaknuto je da će, kao i do sada, sve aktivnosti povezane s uspostavom tog centra biti provedene sukladno svim relevantnim domaćim i međunarodnim zakonima, regulativi i najboljoj svjetskoj praksi. 

 

Rijeka Una 

U ovoj fazi je dogovoreno da će, na zahtjev Ekspertnog tima, Fond dostaviti Idejno rješenje Centra za zbrinjavanje RAO-a i metodologiju provođenja monitoringa za definiranje nultog stanja radioaktivnosti kako bi se kompatibilna metodologija primijenila i za definiranje nultog stanja s bosanskohercegovačke strane rijeke Une. 

K tomu, predstavnicima Ekspertnog tima omogućit će se obilazak lokacije Centra za zbrinjavanje RAO-a u osnivanju, izvijestio je Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva NE Krško.

TAGOVI