Slovenija odlična u reciklaži otpada

Autor: N.D. Objavljeno: 17.12.2019. 🕜 11:57 Lokacija: Ljubljana (Slovenija)

Visoke stope rasta odvojenog prikupljanja i reciklaže otpada kod susjeda

Udio odvojeno prikupljenog komunalnog otpada se u Sloveniji stalno se povećava. U 2014. godini odvojeno je prikupljeno 65% komunalnog otpada, nasuprot najnovijom pokazateljima od 71% tijekom prošle godine. 2014. je odvojeno sakupljeno 280 kg po glavi stanovnika, dok se 2018. per capita sakupljeni komunalni otpad povećao na 351 kg. 

Slovenija smanjuje količinu odloženog komunalnog otpada po glavi stanovnika (2014. je per capita odložen 101 kg, a 2018. samo 28 kg, što je znatno približavanje EU ciljevima). Povećana je i stopa recikliranja komunalnog otpada jer se u 2014. recikliralo 36% nasuprot 58% tijekom 2017. Spomenuta razina recikliranog komunalnog otpada je Sloveniji osigurala drugo mjestu među ostalim članicama EU-a, a ispred nje je bila samo Njemačka, sa stopom od 68% recikliranja komunalnog otpada, piše Komunal.

TAGOVI