Srpske termoelektrane na ugljen onečišćuju i Europu

Autor: N.D. Objavljeno: 12.09.2013. 🕜 11:56 Lokacija: Beograd (Srbija)

Srbija bi trebala do 2017. obnoviti 4.000 MW instaliranih kapaciteta kako bi se uskladila s EU direktivama

„Termolektrane u Srbiji su najveći pojedinačni izvor sumpor-dioksida u Europi i spadaju među prvih nekoliko izvora praškastih materija i dušičnih oksida u Europi. Ove emisije utječu kako na stanovništvo i gospodarstvo Srbije, tako i na stanovništvo i gospodarstvo susjednih zemalja, a dopiru i do niza zemalja članica Europske unije“, upozorava se u istraživanju Europskog pokreta u Srbiji (EPuS) pod nazivom „Pristupanje Srbije Europskoj uniji - značaj materijalnih uvjeta u području energetike“. Ukazuje se i na alarmantan podatak da je Srbija zemlja sa najvećom stopom rasta smrtnosti usljed raka pluća u Europi, dok većina država smanjuje smrtnost sa ovim uzrokom. „Nedavno provedeno istraživanje jedne grupe europskih nevladinih organizacija (HEAL) ukazuje da Srbija trpi milijarde eura dodatnih troškova za zaštitu zdravlja godišnje usled emisije štetnih spojeva iz velikih energetskih objekata koji spaljuju lignit. Iza ove brojke krije se masovna ugroženost života i zdravlja stanovništva Srbije. Pored toga, dio ovog zagađenja predstavlja prekogranično onečišćenje i utječe na život i zdravlje stanovnika susjednih država, uključivo i neke države članice EU“, ističe se u Izveštaju EPuS. Imajući u vidu da su troškovi očuvanja zdravlja veći od vrijednosti proizvedene i prodane električne energije, lignita i topline, ukazuje se na potrebu smanjenja uticaja na zdravlje i život što je moguće prije, u skladu sa već potpisanim i ratificiranim ugovorom.
"Niskokalorični ligniti koji se uglavnom sagorjevaju u velikim ložištima u Srbiji sadrže relativno nizak postotak sumpora. Međutim, emisije koje iz toga proizlaze, imajući u vidu vrlo nisku kalorijsku moć lignita, predstavljaju značajan izvor onečišćenja. Shodno Ugovoru o zajednici za energiju JI Europe, potrebno je smanjiti onečišćenje iz postojećih ložišta na propisane vrednosti iz ove direktive, a najkasnije do kraja 2017. godine. Imajući u vidu opseg ovog zadatka, koji podrazumjeva da se u Srbiji obavi zamjena ili rekonstrukcija oko 4.000 MW instaliranih kapaciteta za proizvodnju električne energije i skoro cjelokupne infrastrukture daljinskog grijanja, bilo je potrebno započeti izvršavanje ove obaveze odmah po ratifikaciji Ugovora“, piše u izvještaju o kojem je izvijestio Danas.

TAGOVI