Što je Hrvatska napravila za zaštitu ozonskog omotača

Autor: N.D. Objavljeno: 14.09.2012. 🕜 14:19 Lokacija: Zagreb

Odobreno je 15 projekata kojima je ukinuta potrošnja klorofluorougljika, halona i metil bromida

Ministarstvo zaštite prirode i okoliša poziva na obilježavanje Međunarodnog dana zaštite ozonskog omotača 16. rujna i navodi što je Hrvatska u međuvremenu učinila da bi zaštitila ozonski sloj. Temeljem Nacionalnog programa za ukidanje potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj do danas je odobreno 15 projekata kojima je ukinuta potrošnja klorofluorougljika, halona i metil bromida koji se u Hrvatskoj koristio u proizvodnji presadnica duhana. U tijeku je provedba projekta za ubrzano ukidanje potrošnje klorofluorougljikovodika, čije ukidanje je planirano do našeg ulaska u Europsku uniju, 26 godina prije roka određenog Montrealskim protokolom.. Uspostavljeni su Centri za prikupljanje, obnavljanje i oporabu kontroliranih i zamjenskih radnih tvari u Dugopolju, Zagrebu i Rijeci. Za zbrinjavanje halona iz protupožarnih sustava i aparata uspostavljena je banka halona u Varaždinu, a za zbrinjavanje starih rashladnih i klimatizacijskih uređaja uspostavljen je sustav za prikupljanje te građani pozivom na besplatni broj telefona mogu naručiti besplatan odvoz od ovlaštenog skupljača, stoji u priopćenju MZOIP.

TAGOVI