Sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada u vrtićima

Autor: B. O. Objavljeno: 20.05.2024. 🕜 13:10 Lokacija: Zagreb
  • Kompostiranje; biootpad (FOTO: Joshua Hoehne; 2023.)
    Izvor: Joshua Hoehne/Unsplash

Pravo na korištenje sredstava FZOEU-a mogu ostvariti dječji vrtići koji su korisnici državnog odnosno proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavio je Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja (dehidratora i digestora) za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u dječjim vrtićima. Ukupno raspoloživ iznos sredstava u sklopu Javnog poziva je 200.000 eura. 

"Javnim pozivom se doprinosi provedbi aktivnosti poticanja sprječavanja nastanka otpada te primjeni reda prvenstva gospodarenja otpadom sukladno Zakonu o gospodarenje otpadom, pri čemu je prvi i najvažniji korak sprječavanje nastanka otpada, odnosno njegovo smanjenje na izvoru. Nabavom uređaja smanjuje se količina biootpada koji se odlaže na odlagalište te se daje doprinos učinkovitom gospodarenju otpadom u skladu s načelima održivog razvoja i zaštite okoliša", stoji u Javnom pozivu.  

Pravo na korištenje sredstava FZOEU-a sukladno Javnom pozivu mogu ostvariti dječji vrtići koji su korisnici državnog odnosno proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

"Sredstva pomoći po Javnom pozivu dodjeljuju se dječjim vrtićima koji mogu ostvariti sufinanciranje do najviše 20.000 eura, ali ne više od postotnog udjela koji je propisan Pravilnikom, i to do 80 posto opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ako se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi i u prvoj skupini otoka; do 60 posto opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ako se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje te do 40 posto opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ako se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske", navodi se, među ostalim, u tekstu Javnog poziva.

Rok za dostavu prijava završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda, a najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

TAGOVI