Sufinanciranje splitskih reciklažnih dvorišta

Autor: B.O. Objavljeno: 06.05.2021. 🕜 08:50 Lokacija: Zagreb

Za Pujanke i Kopilicu bespovratnih 7,3 milijuna kuna

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) donijelo je odluke o financiranju dva reciklažna dvorišta na području Splita koje je Razvojna agencija Split – RaST prijavila za sufinanciranje bespovratnim sredstvima EU-a. 

Radi se o reciklažnim dvorištima Pujanke i Kopilica čija je ukupna projektna vrijednost 8,6 milijuna kuna, od čega će se 85 posto iznosa (7,3 milijuna kuna) sufinancirati bespovratnim sredstvima Europske unije, objavljeno je na stranicama Grada Splita.

 

Temeljna infrastruktura 

Cilj projekata je izgradnja i opremanje reciklažnih dvorišta kako bi se povećala stopa odvojeno prikupljenog otpada na području Splita i smanjila količina otpada koji se odlaže na odlagalište. 

Reciklažna dvorište stanovnicima Splita pružit će temeljnu infrastrukturu potrebnu za učinkovito odlaganje otpada i njegovu reciklažu, čime se potiče ponovna uporaba i osiguravaju preduvjeti za stvaranje kružnog gospodarstva i učinkovito raspolaganje resursima.

TAGOVI