Sve je bliža sanacija Sovjaka

Autor: B.L. Objavljeno: 27.02.2019. 🕜 11:06 Lokacija: Zagreb

Objavljeno je prethodno savjetovanje za javnu nabavu za projektiranje i izvođenje radova

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za projekt koji sufinanciran iz europskih fondova 'Projektiranje i izvođenje radova sanacije jame Sovjak' Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je podatke o predmetu nabave radi prikupljanja primjedaba i prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata. Procijenjena vrijednost projekta je 270,13 mil. kuna bez poreza na dodanu vrijednost. Uz to, FZOEU je 25.2.2019. godine na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave podatke o postupku nabave (opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir izvođača i za odabir ponude i troškovnik, odnosno listu cijena). Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirane tvrtke i obrti do 17.3.2019. godine mogu dostaviti naručitelju primjedbe i prijedloge u vezi s objavljenim informacijama i dokumentacijom, a nakon toga dana više biti moguće sudjelovanje u savjetovanju, izvijestio je FZOEU.

TAGOVI