U Hrvatskoj je 420 zaštićenih područja

Autor: N.D. Objavljeno: 22.05.2017. 🕜 14:42 Lokacija: Zagreb

U Hrvatskoj živi između 50 i 100 tisuća vrsta i podvrsta, glavnina još nije opisana

U Hrvatskoj se danas obilježava Međunarodni dan bioraznolikosti i Dan zaštite prirode u RH. Hrvatska je po bioraznolikosti jedna od najbogatijih zemalja u Europi, što možemo zahvaliti velikom broju raznolikih staništa. Velika raznolikost kopnenih, morskih i podzemnih staništa rezultirala je bogatstvom vrsta i podvrsta čiji se broj kreće između 50 i 100 tisuća. Nažalost, dosad ih je opisan samo manji broj, njih oko 38 tisuća. Krajobrazna i biološka raznolikost Hrvatske ogleda se i u činjenici kako je trećina našeg teritorija dio ekološke mreže Natura 2000 te u 420 zaštićenih područja od kojih su najljepša i najvrjednija zaštićena u osam nacionalnih parkova i 11 parkova prirode. Prirodni resursi u koje spada i iznimna bioraznolikost ključni su za dugoročni održivi razvoj Republike Hrvatske, zbog čega je potrebno ulagati kontinuirane napore u njezino očuvanje. To nije nužno samo radi opstanka svih vrsta koje ovdje obitavaju, već i radi zdravog okoliša za čovjeka te održivosti hrvatskih gospodarskih grana koje ovise o bioaznolikosti, kao što su poljoprivreda, šumarstvo i turizam. Naime, nestankom biljnih i životinjskih vrsta trajno se umanjuje biološka raznolikost i stabilnost odnosno održivost ekoloških sustava čije posljedice na kraju osjeća i sam čovjek kao dio sveukupne bioraznolikosti. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je kroz Operativni program konkurentnost i kohezija osiguralo 950 milijuna kuna EU sredstava za projekte koji doprinose očuvanju bioraznolikosti, odnosno aktivnosti koje doprinose uspostavi okvira upravljanja ekološkom mrežom Natura 2000, uspostavi sustava praćenja bioraznolikosti, istraživanja morskih staništa pod nacionalnom jurisdikcijom, uklanjanjem pritisaka na prirodu prvenstveno kontrole invazivnih stranih vrsta, te razminiranja i obnove staništa prvenstveno šuma u Natura 2000 područjima. Uz podršku Ministarstva, Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode uspješno su za EU sufinanciranje prijavile 20 projekata poboljšanja posjetiteljske infrastrukture s ciljem edukacije šire javnosti o važnosti očuvanja bioraznolikosti. Riječ je o projektima vrijednima oko 650 milijuna kuna i svi će biti pokrenuti tijekom ove godine.

TAGOVI