U Hrvatskoj raste količina komunalnog otpada

Autor: B.O. Objavljeno: 14.11.2019. 🕜 09:01 Lokacija: Zagreb

Udio odvojeno sakupljenog komunalnog otpada povećao se za tri posto

Prema službenim podacima Ministarstva zaštite okoliša i energetike, u 2018. godini u Hrvatskoj je proizvedeno ukupno 1,768.411 tona komunalnog otpada što odgovara vrijednosti od 432 kg po stanovniku. Riječ je o rastu od tri posto u odnosu na količinu proizvedenu u 2017. godini. 

Sve općine i gradovi u Hrvatskoj provodile su organizirano sakupljanje i odvoz komunalnog otpada. Obuhvat stanovništva iznosio je 99 posto. 


Reciklažna dvorišta 

U ukupnim količinama komunalnog otpada 69 posto činio je miješani komunalni otpad dok su ostatak od 31 posto činile ostale vrste otpada uključujući i miješane frakcije poput glomaznog otpada, ostataka od čišćenja ulica i sl. Time se udio odvojeno sakupljenog komunalnog otpada (ostalih vrsta komunalnog otpada) povećao za tri posto u odnosu na 2017. godinu, javlja MZOE

U odnosu na prethodne godine, u 2018. bilježi se porast količina komunalnog otpada sakupljenih putem reciklažnih dvorišta i to uglavnom glomaznog otpada, otpadnog drva, papira i kartona.

TAGOVI