U idućoj godini znatno više novca za obnovljivce?!

Autor: N. D. Objavljeno: 09.11.2023. 🕜 14:26 Lokacija: Zagreb
  • Snopovi novčanica 50 eura (izvornik: Marc Dietrich / Shutterstock, 2007.)

• novac, euro, financije
    Izvor: Marc Dietrich / Shutterstock

Kako izgleda financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2024.

Na Vladi je danas usvojen nacrt Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za iduću godinu, s projekcijama za 2025. i 2026., nastao temeljem projekcija propisanih izvora financiranja i naknada iz segmenta gospodarenja otpadom, zaštite okoliša, zaštite ozonskog sloja te od naknade za biogoriva. Fond u idućoj godini planira uprihoditi 393,98 mil. eura, što je 7,13% više nego u tekućoj godini, a projicira se da će prihodi nastaviti rasti za narednih 10% u 2025. godini. Na spomenutih 393,98 mil. eura u idućoj godini planiraju se rashodi na razini 439,28 mil. eura.

Zanimljivo je da Fonda iduće godine namjerava u poticanje korištenja obnovljivih izvora energije uložiti znatno više novca. U 2022. za tu svrhu je utrošeno 5,11 mil. eura, ove godine trebalo bi to biti 14,6 mil. eura (samo pet mil. eura su subvencije), a iduće godine čak 39,6 milijuna eura ili 270%, stoji u planu.

Međutim, kada se pobliže pogleda ta stavka vidi se da subvencije za OIE u 2024. ostaju na istoj razini, nešto više od pet milijuna eura. Međutim, "pomoć u inozemstvo i unutar općeg proračuna" uzima 4,7 mil. eura, a glavnina novca - čak 29,2 mil. eura 'utapa se' u netransparentnoj stavci "ostalih rashoda", na što se u idućoj godini namjerava potrošiti čak 348% više novca nego ove godine. 

 
Više novca za održivi promet

 

Na poticanje održive gradnje u 2022. utrošeno je manje od pola milijuna eura, ove godine to bi se trebalo udvostručiti a iduće godine u tu svrhu planirano je čak 3,8 mil. eura ili 357%. Za energetsku učinkovitost u prometu lani je utrošeno 11,1 mil. eura, ove godine to bi trebalo biti 8,5 mil. eura dok je iduće godine u planu izdvajanje na razini 15,8 mil. eura. Iduće godine ne planiraju se uopće sredstva za energetsku obnovu višestambenih zgrada, međutim za obiteljske kuće u planu je izdvajanje 26,9 mil. eura.

Jednaka razina sredstava planira se za program suzbijanja energetskog siromaštva za što će se kao i ove godine utrošiti 80 mil. eura, no zanimljivo je da od te sume samo manje od osam milijuna eura ide za subvencije dok ostatak „nestaje“ kao pomoć dana u inozemstvo i unutar općeg proračuna te kroz stavku „ostali rashodi“.

U prijedlogu plana za iduću godinu navode se ulaganja 56,5 mil. eura za energetsko-klimatske ciljeve u Modernizacijskom fondu, koji je predviđen za obnovu energetske infrastrukture.

Fond u idućoj godini namjerava znatno povećati ulaganja u obrazovne, istraživačke i razvojne aktivnosti na području zaštite okoliša, sufinanciranje pretovarnih stanica i odlagališta komunalnog otpada te za sanaciju odlagališta opasnog otpada Sovjak. Više novca planira se i za modernizaciju državne mreže i potporu klimatskim promjenama, dok bi za smanjenje emisija stakleničkih plinova u neenergetskim sektorima trebalo biti odvojeno nešto manje novca, baš kao i za poticanje odvojenog prikupljanja otpada i recikliranja.

 

TAGOVI