U Rovinju je potpisana deklaracija o biootpadu

Autor: B.O. Objavljeno: 25.09.2019. 🕜 08:24 Lokacija: Rovinj

Istra zahtijeva da Kaštijun i Marišćina 'priznaju' određene biorazgradive komponente

U Rovinju je ovoga tjedna potpisana Deklaracija u svezi postupanja s biorazgradivim otpadom. Potpisnici deklaracije, gradonačelnici Marko Paliaga (Rovinj), Boris Miletić (Pula), Loris Peršurić (Poreč), Klaudio Vitasović (Vodnjan), Siniša Žulić (Buzet), Valter Glavičić (Labin), Renato Krulčić (Pazin), Fabrizio Vižintin (Buje) i Anteo Milos (Novigrad) te obnašatelj dužnosti istarskog župana Fabrizio Radin, zahtijevaju da se kroz Kaštijun prizna i određeni postotak biorazgradivih komponenti kako bi, kao i ostali hrvatski gradovi, uspjeli dostići 55 posto odvojeno prikupljenog otpada te kako ne bi plaćali poticajnu naknadu, odnosno penale, a što prema trenutačnom stanju oni neće uspjeti ostvariti. 


Kućanstva i turističke tvrtke

Gradonačelnik Rovinja Marko Paliaga ističe na trenutačnu nepovezanost u hrvatskom zakonodavstvu. "To znači kako se sav odloženi otpad iz kućanstva koji u sebi sadrži otprilike 37 posto biorazgradivog otpada odlaže i obrađuje u Kaštijunu i Marišćini, a ne priznaje nam se postotak odvojenog biootpada kroz ta postrojenja", objašnjava on. 

Kada bi se držali onoga što propisuje zakonodavstvo, dodao je, onda bi svi trebali odvajati biootpad iz kućanstva, turističkih tvrtki i ugostiteljstva te ga potom obrađivati kroz kompostane, a ne u dva spomenuta postrojenja, javlja Grad Rovinj.

"Centar za gospodarenje otpadom nije zamišljen tako, već da obrađuje sav miješani komunalni otpad i da od njega dobivamo gorivo iz obnovljivih izvora, koji se onda dalje može koristiti za proizvodnju ili kao zamjena za neko drugo gorivo", navodi Paliaga.

TAGOVI