Ugovor za sortirnicu na Kalvariji

Autor: B.O. Objavljeno: 13.12.2021. 🕜 13:32 Lokacija: Mali Lošinj

Kreće gradnja i opremanje sortirnice na Malom Lošinju

Ugovor o gradnji i opremanju sortirnice na Kalvariji na Malom Lošinju potpisan je sredinom prošlog tjedna. Za taj projekt su Malom Lošinju dodijeljena bespovratna sredstva Europske unije u iznosu od 10,6 milijuna kuna. Ukupna vrijednost projekta je približno 17,1 milijuna kuna. 

Taj projekt predviđa gradnju i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike, stakla i dr., što uključuje građenje i opremanje sortirnice, usluge nadzora te informiranja, promidžbe i vidljivosti projekta. Osnovno i nužno sortiranje odvojeno prikupljenih komponenti otpada obavljat će se u sortirnici, dok će se odgovarajućom prešom postići maksimalno iskorištavanje teretnih vozila prilikom odvoza sortiranog i baliranog otpada s otoka. 

Izgradnja sortirnice jedna je od šest faza sanacije odlagališta Kalvarija, a prije nje dovršene su, odnosno izgrađene još tri: ulazno – izlazna zona, reciklažno dvorište i pretovarna stanica, dok je izgradnja Kompostane u fazi prijave projekta, a konačna sanacija i zatvaranje odlagališta u postupku izvlaštenja, izvijestio je Grad Mali Lošinj.

 

Odgovorno gospodarenje otpadom 

Prije sortirnice je izgrađeno reciklažno dvorište za koje je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) osigurao tri milijuna bespovratnih sredstava, dok je izgradnja stajala 3,5 milijuna kuna. Njome je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada te njegovo privremeno skladištenje kako bi se mogao pripremiti za ponovnu upotrebu, tj. recikliranje ili predaju specijaliziranim tvrtkama za obradu posebnih vrsta otpada. 

Također, Mali Lošinj ima izgrađenu pretovarnu stanicu za prihvat, privremeno skladištenje, pripremu i pretovar otpada namijenjenog prijevozu prema županijskom centru za gospodarenje otpadom (ŽCGO). 

"Realizacijom ovog projekta, odnosno svakom novom fazom sanacije odlagališta smo korak naprijed u odgovornom gospodarenju otpadom, a to je prepoznao i Fond za energetsku učinkovitost koji je u svojoj analizi objavio kako je Grad Mali Lošinj po količini odvojeno prikupljenog otpada iznad državnog prosjeka", izjavila je gradonačelnica Malog Lošinja Ana Kučić prilikom potpisivanja ugovora. 

Inače, rok za izvođenje radova je 10 mjeseci. Radove će izvoditi zajednica ponuditelja – tvrtke Radnik i Tehnix.

TAGOVI