Ulaganje u zaštitu prirode i bioraznolikost

Autor: A.H. Objavljeno: 14.09.2017. 🕜 09:56 Lokacija: Zagreb

Potpisani sporazumi s 11 parkova prirode

Ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić održao je radni sastanak s ravnateljima svih 11 parkova prirode te su tom prigodom potpisali Sporazum o suradnji na provedbi projekta 'Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000', priopćeno je iz Ministar zaštite okoliša i energetike, Republika Hrvatska je ulaskom u EU proglasila svoju mrežu Natura 2000 za više od 260 vrsta i 70 staništa, a ona pokriva oko 37% kopnenog teritorija i 15% obalnog mora čime se Hrvatska svrstala u sam europski vrh. Cilj ulaganja u europsku ekološku mrežu Natura 2000 jest promicanje politike zaštite prirode i bioraznolikosti i stoga je od ključne važnosti sudjelovanje i jačanje kapaciteta javnih ustanova za upravljanje ekološkom mrežom. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike osiguralo je 186.497.150 kuna za projekt 'Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000', od čega je 85% sredstava osigurano iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija EU. U okviru projekta će se izraditi planovi upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000. To su strateški dokumenti kojima se utvrđuje svrha i stanje područja te se određuju ciljevi upravljanja i aktivnosti potrebne za ostvarenje ciljeva. Partner na projektu je Hrvatska agencija za okoliš i prirodu dok su suradnici 8 nacionalnih parkova, 11 parkova prirode, 23 županijske i lokalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja te Hrvatske vode. Sporazume su uz ministra potpisali ravnatelji parkova prirode Biokovo, Kopački rit, Lastovo, Lonjsko polje, Medvednica, Papuk, Telašćica, Učka, Velebit, Vransko jezero i Žumberak-Samoborsko gorje. U srpnju 2017. sporazumi su potpisani s ravnateljima svih 8 nacionalnih parkova, a očekuje se i potpisivanje s ravnateljima županijskih i lokalnih javnih ustanova.

TAGOVI