Ustavna tužba zbog Uredbe o otpadu koja neravnopravno tereti građane

Autor: N.D. Objavljeno: 20.11.2019. 🕜 14:24 Lokacija: Čakovec

Nova uredba krši načelo "onečišćivač plaća"

Komunalna tvrtka Pre-kom iz Preloga predala je Ustavnom sudu da ocijeni je li Uredba o gospodarenju s komunalnim otpadom. "Smatramo da se određenim člancima krši načelo pravičnosti i načelo "onečišćivač plaća", očekujemo da će Ustavni sud to potvrditi i spriječiti primjenu tih nepoštenih članaka iz uredbe, jer bi jednočlanim i dvočlanim kućanstvima i malim tvrtkama cijene javne usluge rasle i više od 100%", ističu u Pre-komu, piše Večernjak.

U spomenutoj Uredbi traži se da svi korisnici plaćaju jedinstveni fiksni udio za trošak otpada, neovisno o tome recikliraju li ili ne i koliko i količo članova kućanstva živi u stanu, uvećano za naknadu za obradu tj recikliranje otpada, što će račune uvećati drastično. Među 10 gradova i općina u kojima se najviše reciklira u Republici Hrvatskoj čak devet ih je iz Međimurske i Varaždinske županije. Sve jedinice lokalne samouprave koje gravitiraju Pre-komu ove će godine prijeći stopu od 50% odvajanja otpada, dok je prosjek Hrvatske i dalje sramotnih 27%.

TAGOVI