Usvojena Strategija prilagodbe klimatskim promjenama

Autor: B.O. Objavljeno: 09.04.2020. 🕜 08:55 Lokacija: Zagreb

Slijedi izrada prvog operativnog akcijskog plana za petogodišnje razdoblje

Hrvatski sabor ovaj tjedan je usvojio Strategiju prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje do 2040. s pogledom na 2070. godinu. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) je kao nositelj politike klimatskih promjena vodilo višegodišnji projekt izrade ove Strategije koja postavlja viziju 'Republika Hrvatska otporna na klimatske promjene'. 

Ciljevi Strategije su smanjiti ranjivost prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena. Zatim, javlja MZOE, cilj je povećati sposobnost oporavka nakon učinaka klimatskih promjena, kao i iskoristiti potencijalne pozitivne učinke koji također mogu biti posljedica klimatskih promjena. 


Dva tematska područja

Strategija sadrži rezultate klimatskog modeliranja i projekcije promjene klime za Hrvatsku do 2040. i 2070. godine te analizu utjecaja klimatskih promjena na ključne sektore (vodni resursi, poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo, bioraznolikost, energetika, turizam i zdravlje) te su obrađena dva tematska područja (prostorno planiranje i uređenje te upravljanje rizicima). Sadrži i popis od 83 mjere i aktivnosti prilagodbe klimatskim promjenama. 

Sada slijedi izrada prvog operativnog akcijskog plana za petogodišnje razdoblje koje će sadržavati detalje za provedbu prioritetnih mjera i aktivnosti. 

"Klimatske promjene predstavljaju rastuću prijetnju u 21. stoljeću i izazov za čovječanstvo jer utječu na sve ekosustave i gospodarstvo te ugrožavaju održivi razvoj društva. Stoga je uloga ove Strategije osvijestiti važnost i prijetnje klimatskih promjena za društvo te nužnost integracije koncepta prilagodbe klimatskim promjenama u postojeće i nove politike, kako bi se smanjila ranjivost i nepotrebni troškovi sanacija od posljedica", objavljeno je na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike. 

Sve informacije o prilagodbi klimatskim promjenama dostupne su na mrežnoj stranici https://prilagodba-klimi.hr/

TAGOVI