Više od 380 milijuna eura za 168 novih projekata

Autor: B.O. Objavljeno: 25.11.2022. 🕜 15:02 Lokacija: Bruxelles (Belgija)

Podupiranje bioraznolikosti, obnove prirode i kružnog gospodarstva

Europska komisija (EK) ovaj tjedan je odobrila financijska sredstva u iznosu većem od 380 milijuna eura za 168 novih projekata diljem Europe u okviru programa LIFE za okoliš i djelovanje u području klime. 

Projekti u okviru tog programa, koji su okosnica Europskog zelenog plana, mogu pomoći EU-u da do 2050. postane klimatski neutralan i da ostvari ciljeve u području klime, energetike i okoliša. Njima se podupiru bioraznolikost, obnova prirode i kružno gospodarstvo te se istodobno doprinosi prelasku na čistu energiju diljem kontinenta. 

Sredstvima EU-a, koja su 27 posto veća u odnosu na prošlu godinu, mobilizirat će se ukupna ulaganja u iznosu većem od 562 milijuna eura. 

Projekti iz gotovo svih članica EU-a financirat će se tim sredstvima u okviru četiriju tema (potprograma): priroda i bioraznolikost, kružno gospodarstvo i kvaliteta života, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbe njima te prelazak na čistu energiju, izvijestila je EK.

 

Električni traktori 

Jednim projektom za očuvanje prirode poboljšat će se upravljanje biološkom raznolikošću u gradovima Tartuu (Estonija), Aarhusu (Danska) i Rigi (Latvija) kako bi se obnovila povezanost i poboljšalo zdravlje ekosustava. Planirane mjere uključuju obnovu staništa i uključivanje zajednica u tim gradovima u aktivnosti očuvanja i obnove. 

Kako bi se promicalo kružno gospodarstvo, u okviru jednog španjolskog projekta promicat će se hibridni i potpuno električni traktori za upotrebu u vinogradima i voćnjacima te elektrifikacija pomoćnih strojeva. Cilj je pokazati kako smanjiti potrošnju goriva za 45 posto, a upotrebu mazivog ulja za 30 posto. 

Projekt koji se provodi u Italiji usmjeren je na razvoj novog poslovnog modela kružnog gospodarstva koji se temelji na prikupljanju, razvrstavanju i recikliranju korištene obuće za aktivnosti na otvorenom kako bi se dobile sekundarne sirovine za proizvodnju novih visokokvalitetnih cipela. 

Podupirući prilagodbu klimatskim promjenama u poljoprivredi, ciparski i grčki projekt trebao bi razviti, predstaviti i promicati inovativne tehnike za smanjenje rizika povezanih s dezertifikacijom, neodrživim poljoprivrednim praksama i šumskim požarima. 

U međuvremenu će se u okviru drugog projekta u Latviji i Finskoj provesti mjere za ublažavanje klimatskih promjena na tresetištima. U njegovom će se okviru predstaviti inovativni alati za praćenje emisija stakleničkih plinova i obnovu tresetišta, uključujući daljinsko istraživanje i izradu modela.

 

Grijanje i hlađenje

Kad je riječ o prelasku na čistu energiju, u okviru sedam projekata u pet zemalja EU-a uspostavit će se 16 novih jedinstvenih kontaktnih točaka koje će tisućama vlasnika nekretnina olakšati energetsku obnovu. 

Tri projekta pomoći će kućanstvima da smanje svoje račune za energiju s pomoću energetske obnove u ranjivim četvrtima i prilagođenih planova obnove u južnoj i istočnoj Europi. Šest projekata potaknut će energetske zajednice na lokalnoj i regionalnoj razini da ulažu u energetsku tranziciju. Pridonijet će i projektima energetske učinkovitosti i proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, uključujući zajedničke sustave grijanja i hlađenja diljem Europe. 

U zaštiti bioraznolikosti Europe i podupiranju provedbe direktiva o pticama i staništima, Strategije EU-a za bioraznolikost do 2030. i predloženog akta o obnovi prirode pomoći će 27 projekata u području prirode i bioraznolikosti. Za to će se ukupno izdvojiti nešto manje od 195 milijuna eura, od čega su oko 127 milijuna eura sredstva EU-a. 

Zatim, 38 projekata u području okoliša i učinkovitosti resursa pridonijet će obnovi okoliša i razvoju tehnologija za potporu Akcijskom planu za kružno gospodarstvo. Mobilizirat će 144 milijuna eura, od čega će EU osigurati 86 milijuna eura. 

K tomu, sedam projekata upravljanja okolišem povećat će informiranost o pitanjima okoliša kao što su gubitak bioraznolikosti i onečišćenje zraka, a javnim će tijelima pomagati u promicanju, praćenju i osiguravanju usklađenosti sa zakonodavstvom EU-a o okolišu. Za te će se projekte ukupno izdvojiti više od 10 milijuna eura, od čega su više od 6 milijuna eura sredstva EU-a.

 

Klimatska politika

Ukupno 30 projekata u okviru programa LIFE vrijednih oko 114 milijuna eura pridonijet će provedbi Europskog zakona o klimi i Strategije za prilagodbu klimatskim promjenama poticanjem prelaska na klimatski neutralno, energetski učinkovito i otporno gospodarstvo koje se temelji na obnovljivoj energiji. 

Nadalje, 11 projekata za ublažavanje klimatskih promjena pridonijet će smanjenju emisija stakleničkih plinova s pomoću održivog gospodarenja zemljištem, šumama i morem; inovativnih rješenja u području čiste energije te zamjene i ponovne upotrebe fluoriranih stakleničkih plinova. Mobilizirat će oko 50 milijuna eura, od čega će EU osigurati oko 30 milijuna eura. 

Čak 13 projekata prilagodbe klimatskim promjenama pomoći će gradovima i regijama da se prilagode klimatskim promjenama; podupirati rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama u poljoprivredi, šumama i gospodarenju vodama; povećati otpornost infrastruktura i zgrada te podupirati održiva prirodna rješenja u gradovima i krajolicima. Mobilizirat će oko 52 milijuna eura, od čega će se iz fondova EU-a osigurati više od 30 milijuna eura. 

U okviru šest projekata programa LIFE u području upravljanja klimom i informiranja, poboljšat će se upravljanje i informirati javnost i dionici o klimatskim promjenama. Njihov ukupni proračun iznosi otprilike 12 milijuna eura, od čega će EU osigurati više od sedam milijuna eura.

 

Čista energija 

Valja naglasiti kako će i 67 projekata biti usmjereno na poboljšanje tržišnih i regulatornih uvjeta u EU-u za prelazak na čistu energiju u EU-u, posebice promicanjem i primjenom rješenja za energetsku učinkovitost i provedbom manjih projekata proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. Njihov je ukupni proračun veći od 100 milijuna eura, od čega su oko 96 milijuna eura sredstva EU-a. 

Inače, program LIFE instrument je EU-a za financiranje u području okoliša i djelovanja u području klime. Dosad je u njegovom okviru sufinancirano više od 5.500 projekata. EU i pridružene zemlje dio su programa, među ostalim i u tim novim projektima. 

Europska unija je za razdoblje 2021. – 2027. povećala financiranje programa LIFE za gotovo 60 posto, do iznosa od 5,4 milijarde eura, te je uključila novi potprogram za prelazak na čistu energiju.

TAGOVI